Hvis du gjør endringer i innstillingene for Remote Access-agenten via nettstedsadministrasjon, gjelder de ikke for eksisterende installasjoner. Avinstaller og installer Remote Access-agenten på nytt for å ta i bruk eventuelle endringer.

1

På den eksterne datamaskinen går kunden til Webex-nettstedet.

2

På navigasjonslinjen velger kunden Assistanse > Støtte.

3

På Støtte-siden går kunden til Nedlastinger-delen og velger deretter koblingen Last ned Remote Access-installasjonsprogrammet for Windows .

4

Kunden laster ned og kjører InstallShield-veiviseren for Webex Remote Access.

5

Konfigurasjonsveiviseren for Remote Access vises. I konfigurasjonsveiviseren skriver kunden inn informasjon og angir alternativer på følgende paneler:

  • Kontoinformasjon: Skriv inn et datamaskinnavn og URL-adressen til Webex-nettstedet. Velg deretter Neste.

    Hvis du installerer Remote Access-agenten på en server der proxy-serverautentisering er aktivert, oppdager konfigurasjonsveiviseren for Remote Access automatisk proxy-serveren og viser en dialogboks der du angir proxy-serverinformasjonen.

  • Alternativer: Angi alternativene for datamaskinen du vil ha ekstern tilgang til. Velg deretter Neste.

  • Tilgang: Velg programmene du vil ha tilgang til på den eksterne datamaskinen, eller velg hele skrivebordet på datamaskinen. Velg deretter Neste.

6

I panelet Fullført konfigureringen velger kunden Fullfør for å fullføre installasjonen av Remote Access-agenten.

Remote Access-agenten logger den eksterne datamaskinen i Remote Access-nettverket.

Ikonet Webex Remote Access – Tilgjengelig vises på oppgavelinjen på den eksterne datamaskinen.

Datamaskinen, som representeres av datamaskinikonet på siden for Administrer grupper, vises i Rot-gruppen.

Datamaskinen er nå tilgjengelig for ekstern pålogging.