Provádění změn v nastavení agenta vzdáleného přístupu prostřednictvím správy webu se nevztahuje na stávající instalace. Odinstalujte a znovu nainstalujte Agenta vzdáleného přístupu, abyste mohli použít všechny změny.

1

Ve vzdáleném počítači přejde zákazník na váš web Webex.

2

Na navigačním panelu zákazník vybere pomoc > podpory.

3

Na stránce Podpora přejde zákazník do sekce Stahování a pak vybere odkaz Stáhnout Instalační programvzdáleného přístupu pro Windows.

4

Zákazník stáhne a spustí Průvodce installshield pro vzdálený přístup Webex.

5

Zobrazí se průvodce nastavením vzdáleného přístupu. V průvodci nastavením zákazník zadá informace a určí možnosti na následujících panelech:

  • Informace o účtu: Zadejte název počítače a adresu URL webu Webex. Poté vyberte možnost Další.

    Pokud instalujete agenta vzdáleného přístupu na server s povoleným ověřováním proxy serveru, Průvodce instalací vzdáleného přístupu automaticky rozpozná proxy server a zobrazí dialogové okno, ve kterém poskytnete informace o proxy serveru.

  • Možnosti: Zadejte možnosti pro počítač, ke kterému chcete vzdáleně přistupovat. Poté vyberte možnost Další.

  • Přístup: Vyberte aplikace, ke kterým chcete přistupovat ve vzdáleném počítači, nebo vyberte celou plochu počítače. Poté vyberte možnost Další.

6

Na panelu Dokončení instalace zákazník vybere dokončit instalaci agenta vzdáleného přístupu.

Agent vzdáleného přístupu přihlásí vzdálený počítač do sítě vzdáleného přístupu.

Na hlavním panelu vzdáleného počítače se zobrazí ikona Webex Remote Access – k dispozici.

Počítač reprezentovaný ikonou počítače na stránce Spravovat skupiny se zobrazí ve skupině Kořen.

Počítač je nyní k dispozici pro vzdálený přístup.