Wprowadzanie zmian w ustawieniach Agenta dostępu zdalnego za pośrednictwem administracji lokacją nie ma zastosowania do istniejących instalacji. Odinstaluj i ponownie zainstaluj Agenta dostępu zdalnego, aby zastosować wszelkie zmiany.

1

Na komputerze zdalnym klient przechodzi do witryny Webex.

2

Na pasku nawigacyjnym klient wybiera opcję Pomoc > pomoc techniczna.

3

Na stronie Pomoc techniczna klient przechodzi do sekcji Pliki do pobrania, a następnie wybiera łącze Pobierz Instalatora dostępu zdalnego dla systemu Windows.

4

Klient pobiera i uruchamia Kreatora InstallShield dla Webex Remote Access.

5

Zostanie wyświetlony Kreator instalacji dostępu zdalnego. W kreatorze konfiguracji klient wpisuje informacje i określa opcje na następujących panelach:

  • Informacje o koncie: Wpisz nazwę komputera i adres URL witryny webex. Następnie wybierz przycisk Dalej.

    W przypadku instalowania Agenta dostępu zdalnego na serwerze z włączonym uwierzytelnianiem serwera proxy Kreator instalacji dostępu zdalnego automatycznie wykrywa serwer proxy i wyświetla okno dialogowe, w którym użytkownik podaje informacje o serwerze proxy.

  • Opcje: Określ opcje komputera, do którego chcesz uzyskać zdalny dostęp. Następnie wybierz przycisk Dalej.

  • Dostęp: Wybierz aplikacje, do których chcesz uzyskać dostęp na komputerze zdalnym, lub wybierz cały pulpit komputera. Następnie wybierz przycisk Dalej.

6

W panelu Instalacja ukończona klient wybiera opcję Zakończ, aby zakończyć instalację Agenta dostępu zdalnego.

Agent dostępu zdalnego loguje komputer zdalny do sieci dostępu zdalnego.

Ikona Webex Remote Access - Available pojawia się na pasku zadań komputera zdalnego.

Komputer, reprezentowany przez ikonę komputera na stronie Zarządzanie grupami, pojawi się w grupie głównej.

Komputer jest teraz dostępny dla dostępu zdalnego.