ביצוע שינויים בהגדרות סוכן גישה מרחוק באמצעות 'ניהול אתר' אינו חל על התקנות הקיימות. הסר התקנה והתקן מחדש את סוכן הגישה מרחוק כדי להחיל כל שינוי.

1

במחשב המרוחק, הלקוח עובר לאתר Webex שלך.

2

מהפרופיל שלהם בסרגל הניווט, הלקוח בוחר תכונות נוספות > תמיכה ב-Webex.

3

בדף התמיכה, הלקוח עובר לקטע ההורדות , ולאחר מכן בוחר את Download Remote Access Installer עבור Windows.

4

הלקוח מוריד ומפעיל את אשף InstallShield עבור Webex Remote Access.

5

אשף ההגדרה של גישה מרחוק מופיע. באשף ההגדרה, מידע על סוגי הלקוחות וציון אפשרויות בלוחות הבאים:

  • פרטי חשבון : הקלד שם מחשב וכתובת ה-URL לאתר Webex שלך. לאחר מכן בחר את הבא.

    אם אתה מתקין את סוכן הגישה מרחוק בשרת עם אימות שרת Proxy מופעל, אשף הגדרת גישה מרחוק מזהה אוטומטית את שרת ה-Proxy ומציג תיבת דו-שיח שבה אתה מספק את המידע על שרת ה-Proxy.

  • אפשרויות : ציין את האפשרויות עבור המחשב שאליו ברצונך לגשת מרחוק. לאחר מכן בחר את הבא.

  • גישה : בחר את היישומים שברצונך לגשת אליהם במחשב המרוחק או בחר את שולחן העבודה כולו של המחשב. לאחר מכן בחר את הבא.

6

בלוח ' הגדרת השלמת ההתקנה', הלקוח בוחר 'סיום' כדי להשלים את ההתקנה של נציג גישה מרחוק.

סוכן הגישה מרחוק רושם את המחשב המרוחק לרשת הגישה מרחוק.

הסמל Webex Remote Access - מופיע בשורת המשימות של המחשב המרוחק.

המחשב, המיוצג על-ידי סמל המחשב בדף 'קבוצות ניהול ', מופיע בקבוצת הבסיס.

המחשב, המיוצג על ידי סמל המחשב בדף הקבוצות , מופיע בקבוצת השורש.

המחשב זמין כעת לגישה מרחוק.