Конфигуриране на брандиране в Webex

Конфигурирайте настройките за брандиране, които модифицират облика на Приложението Webex с помощта на персонализирани цветове и логотипи, които отразяват вашата марка и корпоративна идентичност.

Преди да започнете

Достъпът до конфигуриране на Branding е разрешен от администратора на вашия партньор. Ако настройките за брандиране не се показват в контролния център или ако имате достъп само за четене до настройките, обърнете се към администратора на партньора си.

1

Влезте в контролния център.

2

Кликнете върху Настройки на организацията и потърсетеБрандинг.

3

Изберете раздела за типа брандиране, който се отнася за вашата фирма: Основно персонализиране или Разширено персонализиране.

4

За базова персонализация добавете логото на вашата фирма и основния цвят и щракнете върху Публикуване напромените.

5

За Разширено персонализиране щракнете върху Персонализиране на брандиране и редактирайте следните настройки:

 1. В раздела Общи редактирайте следните настройки:

  • Брандиране—Въведете име за настройките за брандиране. Това име ще бъде добавено към предлагането на страницата За .

  • Видимостна тъмния режим—Активирайте този превключване, ако искате потребителите да могат да използват приложението Webex или в режим Dark, или в режим "Светлина". В противен случай е наличен само режим Light (по подразбиране).

 2. В раздела Логос качете логото на фирмата си в полето. Логотата за режим Light и Режим Dark трябва да се качват отделно


   
  Логото ви се добавя както към навигационната лента, така и към прозореца "Всичко за " в Webex на Desktop. Логотата не се показват нито за мобилни, нито за таблетни приложения.
 3. В раздела Цветове въведете шестнадесетичен цветови схеми, които искате да приложите в режим Light и Тъмен режим.

  Изображението на екрана карти как всяка цветова настройка се прилага към Приложението Webex. Можете да използвате превключващата и разделите, за да превключите изображението между режим "Светлина" и "Тъмен режим" на различни платформи (например Windows, iOS, Android).

 4. Когато приключите, щракнете върху Публикуване напромените.

Разширени настройки за цвят на брандиране

Следната таблица обобщава цветови настройки от следващите изображения. Вижте следващите изображения, за да видите тези настройки в Приложението Webex.

Препратка към изображение

Настройка

A1

Основен цвят

A2

Бутони


 
Тази контрола се отнася само за първични бутони като Добавяне и записване.

A3

Икони за навигиране (активни)

A4

Значки за навигиране

A5

Свързване към устройство

A6

Хипервръзки

A7

Индикатори

Фигура 1. Примерна цветова палитра на работния плот
Заснемане на екрана на работния плот с прилагано брандиране
Фигура 2. Примерен таблет и мобилна цветова палитра
Улавяния на таблети и мобилни екрани с прилагана Брандинг

Добавяне на персонализирани URL адреси за помощ и обратна връзка

Можете да присвоите персонализирани URL адреси за помощ и обратна връзка, които стартират, когато потребителите ви изберат следните опции от приложението Webex.
 • URL адрес за помощ—Лаушира, когато потребител щракне върху иконата (?) или когато потребител избере помощна > Webex Помощ от лентата с инструменти.

 • URL адрес за обратна връзка—Стартира, когато потребителят щракне върху Изпращане на обратна връзка в прозореца Всичко за или когато потребителят щракне върху Помощ > Изпращане на обратна връзка от лентата с инструменти.

1

Влезте в Контролния център и щракнете върху Настройкина организацията.

2

Под Персонализиране на информациятаза поддръжка въведете вашата информация за поддръжка на Контакт:

 1. За URL адреса на отчета за проблеми въведете URL адреса си за обратна връзка.

 2. По желание. Въведете всякаква допълнителна информация за поддръжка (например телефонни номера или имейл адреси). Имайте предвид, че тази информация се показва на сайта за събрания, а не в Приложението Webex.

 3. Щракнете върху Запиши.

3

Въведете URL адреса на сайта за помощ и щракнете върху Запиши.