Konfigurowanie brandingu w Webex

Skonfiguruj ustawienia brandingu, które modyfikują wygląd aplikacji Webex przy użyciu niestandardowych kolorów i logo, które odzwierciedlają Twoją markę i tożsamość korporacyjną.

Przed rozpoczęciem

Dostęp do konfiguracji brandingu jest włączany przez administratora partnera. Jeśli ustawienia znakowania nie są wyświetlane w centrum Control Hub lub jeśli masz dostęp tylko do odczytu do tych ustawień, skontaktuj się z administratorem partnera.

1

Zaloguj się do control hub.

2

Kliknij Ustawienia organizacji i wyszukaj Branding.

3

Wybierz kartę typ marki, który ma zastosowanie do Twojej firmy: Dostosowanie podstawowe lub Dostosowywaniezaawansowane.

4

W przypadku dostosowywania podstawowego dodaj logo firmy i kolor podstawowy, a następnie kliknij przycisk Opublikuj zmiany.

5

Aby uzyskać informacje o dostosowywaniu zaawansowanym, kliknij przycisk Dostosuj znakowanie i edytuj następujące ustawienia:

 1. Na karcie Ogólne edytuj następujące ustawienia:

  • Branding– wprowadź nazwę ustawień marki. Ta nazwa zostanie dodana do oferty na stronie Informacje .

  • Widocznośćw trybie ciemnym — włącz ten przełącznik, jeśli chcesz, aby użytkownicy mogli korzystać z aplikacji Webex w trybie ciemnym lub jasnym. W przeciwnym razie dostępny jest tylko tryb światła (domyślny).

 2. Na karcie Logo prześlij logo firmy do pola. Logo trybu jasny i ciemny należy przesłać osobno


   
  Twoje logo zostanie dodane zarówno do paska nawigacyjnego, jak i do okna Informacje w Webex na pulpicie. Logo nie są wyświetlane ani w aplikacjach mobilnych, ani na tabletach.
 3. Na karcie Kolory wprowadź szesnastkowe schematy kolorów, które chcesz zastosować w trybie jasnym i ciemnym.

  Obraz ekranu mapuje, w jaki sposób każde ustawienie kolorów jest stosowane do aplikacji Webex. Możesz użyć przełącznika i kart, aby przełączyć obraz między trybem jasnym a ciemnym na różnych platformach (na przykład Windows, iOS, Android).

 4. Po zakończeniu kliknij przycisk Opublikuj zmiany.

Zaawansowane ustawienia kolorów znakowania

Poniższa tabela podsumowuje ustawienia kolorów z kolejnych obrazów. Zapoznaj się z kolejnymi obrazami, aby zobaczyć te ustawienia w aplikacji Webex.

Odniesienie do obrazu

Ustawianie

O1

Kolor podstawowy

O2

Przyciski


 
Ta kontrolka dotyczy tylko przycisków podstawowych, takich jak Dodaj i Zapisz.

A3

Ikony nawigacji (aktywne)

A4

Oznaczenia nawigacyjne

O5

Połącz z urządzeniem

O6

Hiperłącza

O7

Wskaźniki

Ryc. 1. Przykładowa paleta kolorów pulpitu
Przechwytywanie ekranu pulpitu z zastosowaną marką
Ryc. 2. Przykładowa paleta kolorów tabletu i telefonu komórkowego
Zrzuty ekranu na tabletach i urządzeniach przenośnych z zastosowaną marką

Dodawanie niestandardowych adresów URL Pomocy i opinii

Możesz przypisać niestandardowe adresy URL Pomocy i opinii, które są uruchamiane, gdy użytkownicy wybiorą następujące opcje w aplikacji Webex.
 • Adres URL pomocy — Lauches, gdy użytkownik kliknie ikonę (?) lub gdy użytkownik wybierze opcję Pomoc > Pomoc Webex z paska narzędzi.

 • Adres URL opinii — uruchamia się, gdy użytkownik kliknie przycisk Wyślij opinię w oknie Informacje lub gdy użytkownik kliknie przycisk Pomoc > Wyślij opinię na pasku narzędzi.

1

Zaloguj się do centrum sterowania i kliknij przycisk Ustawieniaorganizacji.

2

W obszarze Dostosuj informacje opomocy technicznej wprowadź informacje kontaktowe pomocy technicznej:

 1. W polu Adres URL zgłoszenia problemu wpisz adres URL opinii.

 2. Opcjonalne. Wprowadź wszelkie dodatkowe informacje pomocy technicznej (na przykład numery telefonów lub adresy e-mail). Należy pamiętać, że te informacje są wyświetlane w witrynie spotkania, a nie w aplikacji Webex.

 3. Kliknij opcję Zapisz.

3

Wprowadź adres URL witryny Pomocy i kliknij przycisk Zapisz.