Konfiguriranje brendiranja na Webexu

Konfigurirajte postavke brendiranja koje mijenjaju izgled aplikacije Webex pomoću prilagođenih boja i logotipa koji odražavaju vašu robnu marku i korporativni identitet.

Prije nego što počnete

Pristup konfiguriranju brendiranja omogućuje administrator vašeg partnera. Ako se postavke brendiranja ne prikazuju u kontrolnom čvorištu ili ako imate pristup postavkama samo za čitanje, obratite se partnerskom administratoru.

1

Prijavite se u Kontrolno središte.

2

Kliknite Postavke organizacije i potražite brendiranje.

3

Odaberite karticu za vrstu brendiranja koja se primjenjuje na vašu tvrtku: Osnovna prilagodba ili Dodatna prilagodba.

4

Za osnovnu prilagodbu dodajte logotip tvrtke i primarnu boju, a zatim kliknite Objavi promjene.

5

Za dodatnu prilagodbu kliknite Prilagodi brendiranje i uredite sljedeće postavke:

 1. Na kartici Općenito uredite sljedeće postavke:

  • Brendiranje– unesite naziv postavki brendiranja. Taj će se naziv dodati ponudi na stranici O programu.

  • Vidljivosttamnog načina rada – omogućite ovaj preklop ako želite da korisnici mogu koristiti aplikaciju Webex u tamnom ili svjetlosnom načinu rada. U suprotnom, dostupan je samo svjetlosni način rada (zadani).

 2. Na kartici Logotipi prenesite logotip tvrtke u okvir. Logotipi za svjetlosni način rada i tamni način rada moraju se prenijeti zasebno


   
  Vaš se logotip dodaje na navigacijsku traku i u prozor O programu u Webexu na radnoj površini. Logotipi se ne prikazuju ni za mobilne ni za aplikacije tableta.
 3. Na kartici Boje unesite heksadecimalne sheme boja koje želite primijeniti u svijetlom načinu rada i tamnom načinu rada.

  Slika zaslona mapira način primjene svake postavke boje na aplikaciju Webex. Možete koristiti prekidač i kartice za prebacivanje slike između svjetlosnog i tamnog načina rada na različitim platformama (na primjer, Windows, iOS, Android).

 4. Kada završite, kliknite Objavi promjene.

Dodatne postavke boja brendiranja

Sljedeća tablica sažima postavke boja iz sljedećih slika. Pogledajte sljedeće slike da biste vidjeli ove postavke u aplikaciji Webex.

Referenca slike

Postavka

A1

Primarna boja

A2

Gumbi


 
Ova se kontrola primjenjuje samo na primarne gumbe kao što su Dodaj i Spremi.

A3

Ikone za navigaciju (aktivne)

A4

Navigacijske oznake

A5

Poveži se s uređajem

A6

Hiperveze

A7

Indikatori

Slika 1. Ogledna paleta boja radne površine
Snimanje zaslona radne površine s primijenjenim brendiranjem
Slika 2. Ogledna tablet i mobilna paleta boja
Snimke tableta i mobilnog zaslona s primijenjenim brendiranjem

Dodavanje prilagođenih URL-ova pomoći i povratnih informacija

Možete dodijeliti prilagođene URL-ove pomoći i povratnih informacija koji se pokreću kada korisnici odaberu sljedeće mogućnosti iz aplikacije Webex.
 • URL pomoći – pranja kada korisnik klikne ikonu (?) ili kada korisnik na alatnoj traci odabere pomoć > pomoć za Webex.

 • URL povratnih informacija – pokreće se kada korisnik klikne Pošalji povratne informacije u prozoru O programu ili kada korisnik klikne Pomoć > slanje povratnih informacija s alatne trake.

1

Prijavite se u kontrolni centar i kliknite Postavkeorganizacije.

2

U odjeljku Prilagodba podataka opodršci unesite podatke za podršku za Kontakt:

 1. Za URL izvješća o problemu unesite URL povratnih informacija.

 2. Neobavezno. Unesite sve dodatne podatke o podršci (na primjer, telefonske brojeve ili adrese e-pošte). Imajte na umu da se te informacije prikazuju na web-mjestu sastanka, a ne u aplikaciji Webex.

 3. Kliknite Spremi.

3

Unesite URL web-mjesta pomoći i kliknite Spremi.