Konfigurace brandingu v aplikaci Webex

Nakonfigurujte nastavení značky a upravte vzhled aplikace Webex pomocí přizpůsobených barev a log, které odrážejí vaši značku a firemní identitu.

Než začnete

Přístup ke konfiguraci brandingu povoluje správce partnera. Pokud se nastavení brandingu nezobrazují v centru Control Hub nebo máte k nastavení přístup pouze ke čtení, obraťte se na správce partnera.
1

Přihlaste se k Centrum Control Hub .

2

Přejít na Nastavení organizace > Přizpůsobit branding pro službu Webex.

3

Vybratvedle Základní přizpůsobení nebo Pokročilé přizpůsobení.

4

Chcete-li provést základní přizpůsobení, přidejte logo společnosti a primární barvu a klikněte na tlačítko Uložit.

5

V případě rozšířeného přizpůsobení klikněte na možnost Zobrazit branding a upravte následující nastavení:

 1. Na kartě Obecné:

  • Branding – zadejte název nastavení brandingu. Tento název je přidán k nabídce na stránce O službě.

  • Viditelnost tmavého režimu – zapněte tuto funkci, pokud chcete, aby uživatelé mohli používat aplikaci Webex v tmavém nebo světlém režimu. V opačném případě je k dispozici pouze režim Light (výchozí).

 2. Na kartě Loga nahrajte logo společnosti. Loga pro světlý a tmavý režim musí být nahrána samostatně.


   
  Vaše logo se přidá do navigačního panelu i do okna O aplikaci v aplikaci Webex. Loga se nezobrazují pro mobilní ani tabletové aplikace.
 3. Na kartě Barvy zadejte hexadecimální schémata barev, která chcete použít v světlém a tmavém režimu.

  Obrázek obrazovky mapuje, jak je každé nastavení barev použito v aplikaci Webex. Pomocí přepínače a karet můžete přepínat obraz mezi Světlým a Tmavým režimem na různých platformách (například Windows, iOS nebo Android).

 4. Klikněte na možnost Uložit.

Pokročilá nastavení barev brandingu

Následující tabulka shrnuje nastavení barev ze vzorových barevných palet. Tato nastavení v aplikaci Webex zobrazíte ve vzorových paletách barev.

Referenční obrázek

Nastavení

A1

Primární barva

A2

Tlačítka


 
Tento ovládací prvek platí pouze pro primární tlačítka, jako je Přidat a Uložit.

Odpověď3

Ikony navigace (aktivní)

A4

Navigační odznaky

A5

Připojit k zařízení

Odpověď 6

Hypertextové odkazy

Odpověď 7

Indikátory

Desktop Screen capture with Branding applied
Ukázka palety barev plochy
Tablet and Mobile Screen captures with Branding applied
Vzorová paleta barev tabletu a mobilního telefonu

Přidat informace o nápovědě a podpoře

Postupujte podle níže uvedených kroků a přidejte informace o nápovědě a podpoře pro své uživatele. Zobrazí se na vašem webu služby Webex, jejich aplikaci Webex a otevřených nástrojích střediska technické podpory Cisco (TAC).
1

Přihlaste se k Centrum Control Hub .

2

Přejít na Správa > Nastavení organizace a poté přejděte na Informace o nápovědě a podpoře.

3

Chcete-li poskytovat uživatelům přímou podporu prostřednictvím týmu podpory vaší organizace, zapněte Přesměrovat uživatelskou podporu.

 1. Když je tato možnost zapnutá, uživatelé budou přesměrováni na Kontaktovat podporu a stránky nápovědy, které zadáte, a zobrazí se popis, který nakonfigurujete. Uživatelé nemohou otevřít případy podpory s technickou podporou Cisco TAC prostřednictvím Správce případů podpory, asistenta konverzace Webex nebo telefonního hovoru. Toto nastavení se nevztahuje na správce organizace Webex podle definice v části Přiřadit role účtu organizace v prostředí Control Hub.

 2. Když je tato možnost vypnutá, uživatelé otevírají případy se službou Cisco TAC.

  Stále můžete nakonfigurovat Kontaktovat podporu a stránky nápovědy. Ty se zobrazí v aplikaci Webex v nabídce Nápověda a na webu Webex v nabídce Podpora.

4

V části Kontakt na podporu zadejte následující položky, které jsou zobrazeny v nabídce Podpora na webu služby Webex:

 1. Adresa URL podpory – adresa URL, kde uživatelé vaší organizace otevírají případy podpory.

 2. Popis – zadejte podrobnosti o podpoře organizace Webex, které mají být předloženy uživateli, jako jsou provozní hodiny, telefonní číslo pro naléhavou podporu atd.

5

V části Stránky nápovědy zadejte adresu URL znalostní báze vaší společnosti, kde mají uživatelé přístup ke zdrojům samostatné pomoci.


 
Pokud jsou Kontakt na podporu a/nebo stránky nápovědy nakonfigurovány s adresou URL, která je interní pro vaši organizaci, uživatelé musí být připojeni k síti vaší organizace nebo připojení prostřednictvím sítě VPN.
6

Klikněte na možnost Uložit.