Konfigurere varemerking på Webex

Konfigurer varemerkingsinnstillinger som endrer utseendet på Webex-appen ved hjelp av tilpassede farger og logoer som gjenspeiler merkevaren og bedriftens identitet.

Før du starter

Tilgang til å konfigurere varemerking aktiveres av partneradministratoren. Hvis innstillingene for varemerking ikke vises i Kontrollhub, eller hvis du har skrivebeskyttet tilgang til innstillingene, kontakter du partneradministratoren.

1

Logg inn på Control Hub.

2

Klikk På Organisasjonsinnstillinger og søk etter Varemerking.

3

Velg kategorien for varemerkingstypen som gjelder for firmaet: Grunnleggende tilpassing eller Avansert tilpassing.

4

For Grunnleggende tilpassing legger du til firmalogoen og primærfargen og klikker Publiser endringer.

5

Hvis du vil ha avansert tilpassing, klikker du Tilpass varemerking og redigerer følgende innstillinger:

 1. Rediger følgende innstillinger i kategorien Generelt :

  • Varemerking: Skriv inn et navn på varemerkingsinnstillingene. Dette navnet legges til tilbudet på Om-siden .

  • Synlighet imørk modus : Aktiver denne veksleknappen hvis du vil at brukerne skal kunne bruke Webex-appen i enten mørk modus eller lysmodus. Ellers er bare lysmodus (standard) tilgjengelig.

 2. Last opp firmalogoen til boksen på Logoer-fanen . Logoer for lysmodus og mørk modus må lastes opp separat


   
  Logoen din legges til både i navigasjonsfeltet og i Om-vinduet i Webex på skrivebordet. Logoer vises ikke for verken mobil- eller nettbrettprogrammer.
 3. I kategorien Farger skriver du inn de heksadesimale fargevalgene du vil bruke i lysmodus og mørk modus.

  Skjermbildet tilordner hvordan hver fargeinnstilling brukes på Webex-appen. Du kan bruke veksleknappen og fanene til å bytte bildet mellom lysmodus og mørk modus på forskjellige plattformer (for eksempel Windows, iOS, Android).

 4. Når du er ferdig, klikker du Publiser endringer.

Avanserte fargeinnstillinger for varemerking

Tabellen nedenfor oppsummerer fargeinnstillingene fra de etterfølgende bildene. Se de påfølgende bildene for å se disse innstillingene i Webex-appen.

Referanse til bilde

Innstilling

A1

Primær farge

A2

Knapper


 
Denne kontrollen gjelder bare for primærknapper, for eksempel Legg til og Lagre.

A3

Navigasjonsikoner (aktiv)

A4

Navigasjonsmerker

A5

Koble til en enhet

A6

Hyperkobling

A7

Indikatorer

Figur 1. Eksempel på fargepalett på skrivebordet
Skjermopptak på skrivebordet med varemerking aktivert
Figur 2. Eksempel på fargepalett for nettbrett og mobil
Nettbrett- og mobilskjermopptak med varemerking aktivert

Legge til egendefinerte URL-adresser for hjelp og tilbakemelding

Du kan tilordne egendefinerte URL-adresser for hjelp og tilbakemelding som starter når brukerne velger følgende alternativer fra Webex-appen.
 • URL-adresse for hjelp – Lauches når en bruker klikker (?) -ikonet eller når en bruker velger Hjelp > Hjelp for Webex på verktøylinjen.

 • URL-adresse for tilbakemelding: Starter når en bruker klikker Send tilbakemelding i Om-vinduet eller når en bruker klikker Hjelp > Send tilbakemelding fra verktøylinjen.

1

Logg på Kontrollhub, og klikk Organisasjonsinnstillinger.

2

Skriv inn kontaktstøtteinformasjonen under Tilpass støtteinformasjon:

 1. Skriv inn URL-adressen til tilbakemeldingen for den problematiske rapporten.

 2. Valgfritt. Skriv inn eventuell ekstra støtteinformasjon (for eksempel telefonnumre eller e-postadresser). Vær oppmerksom på at denne informasjonen vises på møtenettstedet i stedet for i Webex-appen.

 3. Klikk på Lagre.

3

Skriv inn URL-adressen til hjelpeområdet , og klikk Lagre.