• Страницата "Устройства" на Контролния център ще посочи всички устройства на Webex Go като Състояние Недостъпни. Администраторите могат обаче да извлекат състоянието, като изберат устройството от изгледна потребител.

 • Прекратяването на крайната точка на Webex Go може да е по-дълго от това за други устройства за извикване на Webex. След осигуряване на Webex Go за потребител, администраторите се препоръчват силно да увеличите броя на пръстените, преди да възпроизведете съобщението "без отговор" на 6 (Стойността по подразбиране е 3). Крайните потребители също могат да актуализират тази конфигурация от settings.webex.com портал (Настройка: Брой пръстени преди поздрав)

  Настройка на гласовата поща в Контролния център

  Настройка на гласовата поща на потребителския портал

 • Двуцифрено разширение набиране не се поддържа на Webex Go.

 • Ако потребителски набори от приложения на Webex Не безпокойте (DND), известията за извикване са активирани само на приложението и устройството Webex Go ще звънне. Ако обаче потребителските набори "Не безпокойте" на MPP устройство, известията за извикване са заглушени на webex Go устройството.

 • Когато потребител отпадне повикване на webex Go устройството, другият Webex извикване крайни точки (MPP, Webex приложение) ще продължи да звъни. От друга страна, ако потребител на Webex Go отпадне от повикване на MPP или Webex приложение, повикването ще се обработва чрез натоварено обслужване.

 • Когато потребител постави повикване на изчакване на webex Go устройството, музика на изчакване няма да се възпроизвежда.

 • При активирането на Webex Go името на плана ще се покаже като TIM на Apple iPhone и Mobile-X в Google Pixel.

 • Потребителите на Webex Go няма да получават известия за гласова поща на родния мобилен диалогов прозорец. Гласовите писма обаче могат да бъдат извлечени чрез дълго натискане на 1 или набиране *86 от линията Webex Go в родния диалогов прозорец. Гласовите писма ще бъдат достъпни и от приложението Webex.