• Stranica "Uređaji" u kontrolnom čvorištu će označiti da su svi Webex Go uređaji nedostupni . Administratori međutim mogu da preuzmu status tako što će izabrati uređaj iz korisničkog prikaza.

 • Prekidi na webex Go krajnje tačke mogu biti duži od toga za druge Webex uređaje za pozivanje. Nakon obezbeđivanja Webex Go za korisnika, administratorima se preporučuje da povećaju broj prstenova pre nego što reprodukuju poruku "bez odgovora" na 6 (Podrazumevana vrednost je 3). Krajnji korisnici takođe mogu da ažuriraju ovu konfiguraciju sa settings.webex.com portala (Postavka: Broj prstenja pre pozdrava)

  Postavka govorne pošte na kontrolnom čvorištu

  Postavka govorne pošte na korisničkom portalu

 • Dvocifreno biranje proširenja nije podržano u programu Webex Go.

 • Ako korisnik Webex aplikacije postavi "Ne uznemiravaj" (DND), obaveštenja o pozivanje su omogućena samo na aplikaciji i webex Go uređaj će zazvoniti. Međutim, ako korisnik postavi "Ne uznemiravaj" na MPP uređaju, obaveštenja o pozivanje su privremeno prigušivači na Webex Go uređaju.

 • Kada korisnik odbije poziv na Webex Go uređaju, druge krajnje tačke Webex poziva (MPP, Webex aplikacija) će nastaviti da zvone. Sa druge strane, ako korisnik Webex Go-a odbije poziv za MPP ili Webex aplikaciju, poziv će biti obrađen putem zauzete usluge.

 • Kada korisnik pozove na čekanje na Webex Go uređaju, muzika na čekanju neće biti puštana.

 • Prilikom aktiviranja Webex Go-a, ime plana će se pokazati kao TIM na Apple iPhone i Mobile-X na Google Pixel-u.

 • Korisnici Webex Go-a neće primati obaveštenja govorne pošte na izvornom mobilnom biraču broja. Međutim, govorne poruke se mogu preuzeti dugim pritiskom na 1 ili biranjem broja *86 iz Webex Go linije u izvornom biraču broja. Govorne poruke će takođe biti dostupne u Webex aplikaciji.