• Проверете дали кабелите са свързани към правилните портове на монитора и устройство на стаята или лаптоп.

  • Проверете дали сте избрали правилния вход на вашия монитор.

  • Сменете предполагаемия кабел с друг стандартен кабел. Използвайте такъв, който е в рамките на спецификациите за типа кабел. Ако използвате кабели в границите на спецификациите за дължина, опитайте кабел, който е в рамките на спецификациите и няма прикрепени удължители, сплитери или преобразуватели. След това рестартирайте цялото оборудване.

  • Проверете дали кабелът работи с друго оборудване.

  • Уверете се, че друго устройство, свързано към същия вход на екрана, се показва правилно.

  • Ако е възможно, свържете видеосистемата или лаптопа към друг монитор, за да проверите дали проблемът е в монитора.