• Проверете дали кабелите са свързани към правилните портове на монитора и стайното устройство или лаптопа.

  • Проверете дали сте избрали правилния вход на вашия монитор.

  • Разменете подозирания кабел на друг стандартен кабел. Използвайте такъв, който е в рамките на спецификациите за типа кабел. Ако изпълнявате кабели в границите на спецификациите за дължина, опитайте кабел, който е добре в рамките на спецификациите и няма прикрепени удължители, сплитери или конвертори. След това рестартирайте цялото оборудване.

  • Проверете дали кабелът работи с друго оборудване.

  • Потвърдете, че друго устройство, свързано към същия вход на екрана, се показва правилно.

  • Ако е възможно, свържете видео системата или лаптопа с друг монитор, за да проверите дали проблемът е с монитора.