• יש לוודא שהכבלים מחוברים ליציאות הנכונות במסך ובמכשיר או במחשב הנייד.

  • בדוק שבחרת את הקלט הנכון במסך שלך.

  • להחליף את הכבל החשוד לכבל סטנדרטי אחר. השתמש באחד שהוא בתוך המפרט עבור סוג הכבל. אם אתה מריץ כבלים בגבולות מפרט האורך, נסה כבל שנמצא היטב בתוך המפרט ואין לו מאריכים, מפצלים או ממירים מחוברים. ואז להפעיל מחדש את כל הציוד.

  • בדוק שהכבל עובד עם ציוד אחר.

  • ודא שמכשיר אחר המחובר לאותו קלט על המסך מוצג כראוי.

  • במידת האפשר, חבר את מערכת הווידאו או המחשב הנייד למוניטור אחר כדי לבדוק אם הבעיה היא במוניטור.