• Proverite da li su kablovi povezani na desne portove na monitoru i sobnom uređaju ili laptopu.

  • Proverite da li ste izabrali ispravan unos na monitoru.

  • Zamenite osumnjičeni kabl drugim standardnim kablom. Koristite onaj koji je u okviru specifikacija za tip kabla. Ako koristite kablove u granicama specifikacija dužine, isprobajte kabl koji je u granicama specifikacija i nema priključene produžetke, cepače ili pretvarače. Zatim ponovo pokrenite svu opremu.

  • Proverite da li kabl radi sa drugom opremom.

  • Proverite da li je drugi uređaj povezan sa istim ulazom na ekranu ispravno prikazan.

  • Ako je moguće, povežite video sistem ili laptop sa drugim monitorom da biste proverili da li je problem sa monitorom.