• Proverite da li su kablovi povezani sa pravim portovima na monitoru i sobnom uređaju ili laptop računaru.

  • Proverite da li ste izabrali ispravan unos na monitoru.

  • Zamenite osumnjičeni kabl na drugi standardni kabl. Koristite onaj koji se nalazi u okviru specifikacija za tip kabla. Ako pokrenete kablove na granicama specifikacija dužine, isprobajte kabl koji je daleko u okviru specifikacija i nema priložene extendere, razdelnike ili konvertora. Zatim ponovo pokrenite svu opremu.

  • Proverite da li kabl radi sa drugom opremom.

  • Potvrdite da je drugi uređaj povezan sa istim unosom na ekranu ispravno prikazan.

  • Ako je moguće, povežite video sistem ili laptop računar sa drugim monitorom da biste proverili da li je problem u monitoru.