• Ellenőrizze, hogy a kábelek a monitor és a room eszköz vagy laptop megfelelő portjaihoz vannak-e csatlakoztatva.

  • Ellenőrizze, hogy a megfelelő bemenetet választotta-e ki a monitoron.

  • Cserélje ki a gyanús kábelt egy másik szabványos kábelre. Használjon olyat, amely megfelel a kábeltípus specifikációinak. Ha a kábeleket a hosszsapítások határain belül futtatja, próbáljon ki egy olyan kábelt, amely jól megfelel a specifikációknak, és nincs csatlakoztatva hosszabbítók, osztók vagy átalakítók. Ezután indítsa újra az összes berendezést.

  • Ellenőrizze, hogy a kábel működik-e más berendezésekkel.

  • Ellenőrizze, hogy a képernyőn ugyanahhoz a bemenethez csatlakoztatott másik eszköz megfelelően jelenik-e meg.

  • Ha lehetséges, csatlakoztassa a videorendszert vagy a laptopot egy másik monitorhoz, hogy ellenőrizze, hogy a probléma a monitorral van-e.