Rekommenderade inställningar

För att förhindra att skärmen går in i viloläge under ett samtal eller en presentation ska du slå av inställningen för automatiskt viloläge.

Kontrollera bildskärmsinställningarna för att uppnå bästa möjliga synkronisering mellan ljud och video:

  • Välj inställningen "Spelläge" eller "PC-läge" om skärmen är utrustad med den. Dessa inställningar hjälper till att minska svarstiden och fördröjningen.

  • Slå av alla ytterligare effekter för ljudbearbetning eftersom de kan leda till att ljud och video synkroniseras dåligt.

Ingen bild på skärmen

Om du inte kan se en bild från din enhet i Room-serien på skärmen kan du kontrollera följande punkter för att ta reda på vad problemet är.

  • Se till att kablarna är anslutna till rätt portar på bildskärmen och rumsenheten.

  • Kontrollera att du har valt rätt ingång på din bildskärm.

  • Kontrollera att kabeln fungerar med annan utrustning.

  • Byt ut den misstänkta kabeln mot en standardkabel. Använd en kabel som uppfyller kabeltypspecifikationerna. Om du använder kablar som är på gränsen för angiven längd kan du prova med en kabel som ligger väl inom specifikationerna och som inte har några anslutna förlängningar, grenuttag eller omvandlare. Starta sedan om all utrustning.

  • Kontrollera om en annan enhet som är ansluten till samma ingång på skärmen visas korrekt.

  • Anslut om möjligt enheten i Room-serien till en annan bildskärm för att kontrollera om problemet beror på bildskärmen.