• Kontrollera att du har anslutit kablarna till rätt portar på bildskärmen och room device eller datorn.

  • Kontrollera att du har valt rätt ingång på din bildskärm.

  • Byt ut den misstänkta kabeln mot en standardkabel. Använd en kabel som uppfyller kabeltypspecifikationerna. Om du använder kablar som är på gränsen för angiven längd kan du prova med en kabel som ligger väl inom specifikationerna och som inte har några anslutna förlängningar, grenuttag eller omvandlare. Starta sedan om all utrustning.

  • Kontrollera att kabeln fungerar med annan utrustning.

  • Bekräfta att en annan enhet fungerar korrekt när den är ansluten till samma ingång på skärmen.

  • Om möjligt, anslut videosystemet eller datorn till en annan bildskärm för att kontrollera om det är bildskärmen som är problemet.