• Kontroller at kablene er koblet til de riktige portene på skjermen og romenheten eller den bærbare datamaskinen.

  • Kontroller at du har valgt riktig inngang på skjermen.

  • Bytt den mistenkte kabelen til en annen standardkabel. Bruk en som er innenfor spesifikasjonene for kabeltypen. Hvis du kjører kabler på grensene for lengdespesifikasjoner, kan du prøve en kabel som er godt innenfor spesifikasjonene og ikke har noen forlengere, splittere eller omformere festet. Start deretter alt utstyr på nytt.

  • Kontroller at kabelen fungerer sammen med annet utstyr.

  • Kontroller at en annen enhet som er koblet til samme inngang på skjermen, vises riktig.

  • Hvis det er mulig, kobler du videosystemet eller den bærbare datamaskinen til en annen skjerm for å sjekke om problemet er med skjermen.