• Sprawdź, czy są podłączone do odpowiednich portów monitora i urządzenia pokojowego lub laptopa.

  • Sprawdź, czy wybrano prawidłowe wejście na monitorze.

  • Zamień podejrzany na inny standardowy. Użyj takiego, który mieści się w specyfikacjach dla danego typu. Jeśli używasz na granicy specyfikacji długości, wypróbuj, który jest zgodny ze specyfikacjami i nie ma podłączonych przedłużaczy, rozgałęźników ani konwerterów. Następnie uruchom ponownie cały sprzęt.

  • Sprawdź, czy współpracuje z innym sprzętem.

  • Upewnij się, że inne urządzenie podłączone do tego samego wejścia na ekranie jest wyświetlane poprawnie.

  • Jeśli to możliwe, podłącz system wideo lub laptopa do innego monitora, aby sprawdzić, czy problem dotyczy monitora.