• Sprawdź, czy kable są podłączone do odpowiednich portów monitora i urządzenia systemu biurowego lub laptopa.

  • Sprawdź, czy w monitorze wybrano odpowiednie wejście.

  • Zamień kabel podejrzewany o niesprawne działanie na inny standardowy kabel. Użyj kabla zgodnego ze specyfikacją danego typu kabla. Jeśli używasz kabla o długości bliskiej maksymalnej zalecanej długości, spróbuj użyć kabla krótszego oraz bez dołączonych przedłużaczy, rozdzielaczy czy konwerterów. Następnie uruchom ponownie wszystkie urządzenia.

  • Sprawdź, czy kable działają prawidłowo w innych urządzeniach.

  • Sprawdź, czy po podłączeniu innego urządzenia do tego samego wejścia ekranu jest wyświetlany prawidłowy obraz.

  • Jeśli to możliwe, podłącz system wideo lub laptop do innego monitora, aby sprawdzić, czy problem ma związek z monitorem.