Preporučene postavke

Kako biste spriječili prelazak zaslona u stanje mirovanja tijekom poziva ili prezentacije, isključite automatske postavke stanja mirovanja.

Kako biste postigli najbolju moguću sinkronizaciju zvuka i slike, provjerite postavke zaslona:

  • Odaberite postavku 'Game Mode' ili 'PC Mode' ako je ekran opremljen njome. Ove postavke pomažu smanjiti vrijeme odgovora i kašnjenje.

  • Isključite sve dodatne efekte obrade zvuka jer ti efekti mogu uzrokovati nesinkronizirani audio i video.

Nema slike na ekranu

Ako ne možete vidjeti sliku sa svog uređaja serije Room na zaslonu, možete provjeriti sljedeće točke kako biste saznali u čemu je problem.

  • Provjerite jesu li kabeli spojeni na prave priključke na monitoru i uređaju za sobu.

  • Provjerite jeste li odabrali ispravan ulaz na monitoru.

  • Provjerite radi li kabel s drugom opremom.

  • Zamijenite sumnjivi kabel drugim standardnim kabelom. Koristite onaj koji je unutar specifikacija za vrstu kabela. Ako koristite kabele s ograničenjima specifikacije duljine, pokušajte s kabelom koji je unutar specifikacija i nema priključene produživače, razdjelnike ili pretvarače. Zatim ponovno pokrenite svu opremu.

  • Provjerite je li drugi uređaj spojen na isti ulaz na zaslonu ispravno prikazan.

  • Ako je moguće, povežite uređaj serije Room s drugim monitorom kako biste provjerili je li problem u monitoru.