• Provjerite jesu li kabeli spojeni na desne priključke na monitoru i sobnom uređaju ili prijenosnom računalu.

  • Provjerite jeste li odabrali točan unos na monitoru.

  • Zamijenite sumnjivi kabel na drugi standardni kabel. Koristite onaj koji je unutar specifikacija za vrstu kabela. Ako provodite kabele u granicama specifikacija duljine, pokušajte kabel koji je u granicama specifikacija i nema priključenih produžetaka, cijepača ili pretvarača. Zatim ponovno pokrenite svu opremu.

  • Provjerite radi li kabel s drugom opremom.

  • Provjerite je li pravilno prikazan drugi uređaj spojen na isti ulaz na zaslonu.

  • Ako je moguće, spojite video sustav ili prijenosno računalo na drugi monitor kako biste provjerili radi li se o problemu s monitorom.