Doporučená nastavení

Vypněte automatický přechod do pohotovostního režimu, aby do něj obrazovka během hovoru a prezentace automaticky nepřecházela.

Nejlepší možné synchronizace zvuku a obrazu dosáhnete kontrolou nastavení obrazovky:

  • Vyberte nastavení „Game Mode“ nebo „PC Mode“, pokud je jím obrazovka vybavena. Tato nastavení pomáhají zkrátit dobu odezvy a zpoždění.

  • Vypněte všechny ostatní efekty zpracování zvuku, protože mohou způsobovat nesynchronizovaný zvuk a obraz.

Na obrazovce není žádný obraz

Pokud na obrazovce nevidíte obraz ze zařízení řady Room, můžete zkontrolovat následující body, abyste zjistili, v čem je problém.

  • Ujistěte se, že jsou kabely připojeny ke správným portům na monitoru a zařízení v místnosti.

  • Přesvědčte se, že jste na monitoru vybrali správný vstup.

  • Zkontrolujte, zda kabel funguje s jiným zařízením.

  • Vyměňte podezřelý kabel za jiný standardní kabel. Použijte kabel, který odpovídá specifikacím daného typu. Používáte-li kabely, jejichž délka odpovídá maximální povolené hodnotě, zkuste použít takový kabel, který lépe odpovídá specifikacím, a zároveň nepoužívejte prodlužovací ani rozdvojovací kabely ani převodníky. Potom zařízení restartujte.

  • Zkontrolujte, zda se jiné zařízení připojené ke stejnému vstupu na obrazovce zobrazuje správně.

  • Pokud je to možné, připojte zařízení řady Room k jinému monitoru a zkontrolujte, zda je problém s monitorem.