• Zkontrolujte zapojení kabelů do správných konektorů monitoru, zařízení místnosti a notebooku.

  • Přesvědčte se, že jste na monitoru vybrali správný vstup.

  • Vyměňte podezřelý kabel za jiný standardní kabel. Použijte kabel, který odpovídá specifikacím daného typu. Používáte-li kabely, jejichž délka odpovídá maximální povolené hodnotě, zkuste použít takový kabel, který lépe odpovídá specifikacím, a zároveň nepoužívejte prodlužovací ani rozdvojovací kabely ani převodníky. Potom zařízení restartujte.

  • Zkontrolujte, zda kabel funguje s jiným zařízením.

  • Ověřte, zda se jiné zařízení zapojené do stejného vstupu obrazovky zobrazuje správně.

  • Je-li to možné, připojte videosystém nebo notebook k jinému monitoru a zkontrolujte, zda problém není v monitoru.