• Zkontrolujte, zda jsou kabely připojeny ke správným portům na monitoru a zařízení nebo notebooku.

  • Zkontrolujte, zda jste na monitoru vybrali správný vstup.

  • Vyměňte podezřelý kabel za jiný standardní kabel. Použijte ten, který je v rámci specifikací pro typ kabelu. Pokud používáte kabely na hranicích specifikací délky, zkuste kabel, který je v souladu se specifikacemi a nemá připojené prodlužovače, rozbočovače nebo převodníky. Poté restartujte veškeré vybavení.

  • Zkontrolujte, zda kabel funguje s jiným zařízením.

  • Zkontrolujte, zda je na obrazovce správně zobrazeno jiné zařízení připojené ke stejnému vstupu.

  • Pokud je to možné, připojte videosystém nebo notebook k jinému monitoru a zkontrolujte, zda je problém s monitorem.