Можете да споделяте един и същи телефонен номер с един или повече от колегите си. Например, като административен сътрудник, ваше задължение може да е пресяването на повикванията за лицето, което подпомагате.

Когато споделяте телефонен номер, можете да използвате тази телефонна линия точно като всяка друга, но трябва да знаете за някои специални характеристики на споделените линии:

 • Споледелият телефонен номер може да се конфигурира така, че да показва максимум 35 устройства.

 • Споделеният телефонен номер се появява на всички телефони, които го споделят.

 • Когато Ваш колега отговаря на повикването, бутонът на споделената линия и бутонът на сесията светят непрекъснато в червено.

 • Когато поставите повикване в режим на задържане, бутонът на линията свети постоянно в червено, а бутонът на сесията мига в червено. Бутонът на линията на колегата Ви също свети постоянно в червено, а бутонът на сесията мига в червено.

 • След като се кофигурира споделена линия, мостът за повикване може да бъде извикан с помощта на

  • FAC код

  • Екранни клавиши

   Ето един пример за персонализиране на настройките на PSK за добавяне на нов софтуерен бутон за мост за повиквания, както е показано по-долу:

Софтуерните бутони могат да бъдат конфигурирани на три нива. Вижте Конфигуриране и промяна на настройките на устройство в Webex Calling, за да конфигурирате екранни клавиши в организацията, мястото и на нивото на устройството.