Можете да споделите един телефонен номер с един или повече от вашите колеги. Например, като административен асистент, вие може да сте отговорни за проверка на обажданията за лицето, което поддържате.

Когато споделяте телефонен номер, можете да използвате тази телефонна линия точно както всяка друга линия, но трябва да сте наясно с тези специални характеристики на споделените линии:

  • Споделеният телефонен номер може да бъде конфигуриран да се показва на максимум 35 устройства.

  • Споделеният телефонен номер се показва на всички телефони, които споделят номера.

  • Ако вашият колега отговори на обаждането, бутонът за споделена линия и бутонът за сесия са плътно червени на телефона ви.

  • Ако поставите повикване в режим на изчакване, бутонът на вашата линия е постоянно червен, а бутонът за сесия пулсира в червено. Бутонът за линия на вашия колега също е постоянно червен, а бутонът за сесия пулсира в червено.