Когато споделяте телефонен номер, можете да използвате тази телефонна линия точно като всяка друга, но трябва да знаете за някои специални характеристики на споделените линии:

 • Споледелият телефонен номер може да се конфигурира така, че да показва максимум 35 устройства.

 • Споделеният телефонен номер се появява на всички телефони, които го споделят.

 • Когато Ваш колега отговаря на повикването, бутонът на споделената линия и бутонът на сесията светят непрекъснато в червено.

 • Когато поставите повикване в режим на задържане, бутонът на линията свети постоянно в червено, а бутонът на сесията мига в червено. Бутонът на линията на колегата Ви също свети постоянно в червено, а бутонът на сесията мига в червено.

 • След като се конфигурира споделена линия, мостът за повикване може да бъде извикан с помощта на

  • FAC код

  • Екранни клавиши

   Ето един пример за персонализиране на настройките на PSK за добавяне на нов софтуерен бутон за мост за повиквания, както е показано по-долу:

Софтуерните бутони могат да бъдат конфигурирани на три нива. Вижте Конфигуриране и промяна на настройките на устройство в Webex Calling, за да конфигурирате екранни клавиши в организацията, мястото и на нивото на устройството.