Jedan broj telefona možete dati na uvid jednom ili više suradnika. Na primjer, kao administrativni asistent, možda ste odgovorni za provjeru poziva za osobu koju podržavate.

Kada dijelite telefonski broj, možete koristiti tu telefonsku liniju baš kao što biste i bilo koju drugu liniju, ali morate biti svjesni ovih posebnih karakteristika o dijeljenim linijama:

  • Dijeljeni telefonski broj može se konfigurirati tako da se pojavljuje na najviše 35 uređaja.

  • Dijeljeni broj telefona pojavljuje se na svim telefonima koji dijele taj broj.

  • Ako se vaš suradnik javi na poziv, gumb za dijeljenje linije i gumb za sesiju su crvene boje na vašem telefonu.

  • Ako stavite poziv na čekanje, vaš linijski gumb je čvrsto crvena i seansa tipka pulsira crveno. Linijska tipka vašeg suradnika također je čvrsto crvena, a tipka sesije pulsira crvenom bojom.