Možete podijeliti jedan telefonski broj s jednim ili više svojih suradnika. Na primjer, kao administrativni pomoćnik možda ste odgovorni za provjeru poziva za osobu koju podržavate.

Kada dijelite telefonski broj, možete koristiti tu telefonsku liniju kao i bilo koju drugu liniju, ali trebali biste biti svjesni ovih posebnih karakteristika o zajedničkim linijama:

  • Zajednički telefonski broj može se konfigurirati tako da se pojavljuje na najviše 35 uređaja.

  • Zajednički telefonski broj pojavljuje se na svim telefonima koji dijele broj.

  • Ako vaš suradnik odgovori na poziv, gumb zajedničke linije i gumb sesije potpuno su crveni na vašem telefonu.

  • Ako stavite poziv na čekanje, gumb crte je potpuno crven, a gumb sesije pulsira crveno. Gumb linije vašeg suradnika također je potpuno crven, a gumb sesije pulsira crveno.