Du kan dele et enkelt telefonnummer med en eller flere af dine medarbejdere. Som administratorassistent kan du f.eks. være ansvarlig for opkald til den person, du understøtter.

Når du deler et telefonnummer, kan du bruge den telefonlinje ligesom med alle andre linjer, men du bør være opmærksom på disse særlige egenskaber ved delte linjer:

  • Det delte telefonnummer kan konfigureres til at blive vist på maksimalt 35 enheder.

  • Det delte telefonnummer vises på alle telefoner, der deler nummeret.

  • Hvis din kollega besvarer opkaldet, er den delte linjeknap og sessionsknappen faste rødt på telefonen.

  • Hvis du sætter et opkald i venteposition, er din linjeknap fast rød, og sessionsknappen er rød. Din kollegas linjeknap er også fast rød, og sessionsknappen er rød.