Du kan dele et enkelt telefonnummer med eller flere af dine kolleger. Som f.eks. personlig assistent kan du have ansvaret for at filtrere opkald for den person, du er assistent for.

Når du deler et telefonnummer, kan du bruge den telefonlinje på samme måde som en hvilken som helst anden linje, men du skal være opmærksom på de specielle egenskaber for delte linjer:

 • Det delte telefonnummer kan konfigureres til at blive vist på maksimalt 35 enheder.

 • Det delte telefonnummer vises på alle telefoner, der deler nummeret.

 • Hvis din kollega besvarer opkaldet, lyser tasten for den delte linje og sessionstasten konstant rødt på telefonen.

 • Hvis du sætter et opkald i venteposition, lyser linjetasten konstant rødt, og sessionstasten blinker rødt. Din kollegas linjetast lyser konstant også rødt, og sessionstasten blinker rødt.

 • Når den delte linje er konfigureret, kan opkaldsbroen aktiveres ved hjælp af

  • FAC-kode

  • Programtaster

   Nedenfor vises et eksempel på tilpasning af PSK-indstillinger for at tilføje en ny programtast til opkaldsbroen:

Programtaster kan konfigureres på tre niveauer. Se Konfigurer og modificer enhedsindstillinger i Webex Calling for at få oplysninger om konfiguration af programtaster på organisations-, placerings- og enhedsniveau.