Du kan dele ett enkelt telefonnummer med en eller flere av kollegene dine. Som administrativ assistent kan du for eksempel være ansvarlig for å undersøke samtaler for personen du støtter.

Når du deler et telefonnummer, kan du bruke den telefonlinjen akkurat som en hvilken som helst annen linje, men du bør være oppmerksom på disse spesielle egenskapene til delte linjer:

  • Det delte telefonnummeret kan konfigureres til å vises på maksimalt 35 enheter.

  • Det delte telefonnummeret vises på alle telefoner som deler nummeret.

  • Hvis kollegaen din svarer på anropet, er den delte linjeknappen og øktknappen konstant rød på telefonen.

  • Hvis du setter en samtale på vent, lyser linjeknappen rødt og øktknappen blinker rødt. Linjeknappen til kollegaen din er også konstant rød og øktknappen pulserer rødt.