Når du deler et telefonnummer, kan du bruke telefonen akkurat som en annen linje, men du må være klar over disse spesielle egenskapene ved delte linjer:

 • Det delte telefonnummeret kan konfigureres til å vises på maksimalt 35 enheter.

 • Det delte telefonnummeret vises på alle telefoner som deler nummeret.

 • Hvis kollegaen din svarer på anropet, vil den delte linjetasten og øktsknappen lyse rødt på telefonen din.

 • Hvis du setter en samtale på vent, vil linjetasten lyse rødt og øktsknappen blinke rødt. linjetasten til kollegaen din lyser også rødt, og øktsknappen Blinkende rødt.

 • Når den delte linjen er konfigurert, kan anropsbroen startes ved hjelp av enten

  • FAC-kode

  • Funksjonstaster

   Her er et eksempel på hvordan du tilpasser PSK-innstillingene for å legge til ny funksjonstast for anropsbroen, som vist under:

Funksjonstaster kan konfigureres på tre nivåer. Se Konfigurere og endre enhetsinnstillinger i Webex Calling for å konfigurere funksjonstaster på organisasjons-, lokasjons- og enhetsnivå.