Du kan dele ett enkelt telefonnummer med én eller flere av kollegene dine. Som administrativ assistent kan du for eksempel være ansvarlig for å screene samtaler for personen du støtter.

Når du deler et telefonnummer, kan du bruke den telefonlinjen på samme måte som med andre linjer, men du bør være oppmerksom på disse spesielle egenskapene for delte linjer:

  • Det delte telefonnummeret kan konfigureres til å vises på maksimalt 35 enheter.

  • Det delte telefonnummeret vises på alle telefoner som deler nummeret.

  • Hvis kollegaen svarer på anropet, lyser den delte linjeknappen og øktknappen rødt på telefonen.

  • Hvis du setter en samtale på vent, er linjeknappen lyser rødt og øktknappen pulserer rødt. Linjeknappen til kollegaen lyser også rødt, og øktknappen blinker rødt.