Ten sam numer telefonu można współdzielić z innymi pracownikami. Na przykład osoba na stanowisku asystenta administracyjnego może być odpowiedzialna za monitorowanie połączeń pracownika, któremu pomaga.

W przypadku współdzielenia numeru telefonu można z niego korzystać jak z każdej innej linii, ale trzeba pamiętać o kilku specjalnych właściwościach linii wspólnych:

 • Współdzielony numer telefonu może być skonfigurowany tak, aby pojawiał się na maksymalnie 35 urządzeniach.

 • Wspólny numer telefonu pojawia się na wszystkich współdzielących go telefonach.

 • Jeśli jedna z osób korzystających z tego numeru odbiera połączenie, przyciski linii wspólnej i sesji na pozostałych współdzielących go telefonach świecą się na czerwono.

 • Jeśli użytkownik zawiesi dane połączenie, przycisk linii będzie świecić na czerwono, a przycisk sesji — migać na czerwono. U jego współpracowników przycisk linii będzie także świecić na czerwono, a przycisk sesji — migać na czerwono.

 • Po skonfigurowaniu linii współdzielonej mostek połączeń można wywołać za pomocą:

  • Kod FAC

  • Klawisze programowe

   Oto przykład dostosowania ustawień PSK w celu dodania nowego klawisza programowego dla mostka telefonicznego, jak pokazano poniżej:

Klawisze programowe można skonfigurować na trzech poziomach. Zobacz Konfigurowanie i modyfikowanie ustawień urządzenia w Webex Calling, aby skonfigurować klawisze programowe na poziomie organizacji, lokalizacji i urządzenia.