Ten sam numer telefonu można współdzielić z innymi pracownikami. Na przykład osoba na stanowisku asystenta administracyjnego może być odpowiedzialna za monitorowanie połączeń pracownika, któremu pomaga.

W przypadku współdzielenia numeru telefonu można z niego korzystać jak z każdej innej linii, ale trzeba pamiętać o kilku specjalnych właściwościach linii wspólnych:

  • Współdzielony numer telefonu może być skonfigurowany tak, aby pojawiał się na maksymalnie 35 urządzeniach.

  • Wspólny numer telefonu pojawia się na wszystkich współdzielących go telefonach.

  • Jeśli jedna z osób korzystających z tego numeru odbiera połączenie, przyciski linii wspólnej i sesji na pozostałych współdzielących go telefonach świecą się na czerwono.

  • Jeśli użytkownik zawiesi dane połączenie, przycisk linii będzie świecić na czerwono, a przycisk sesji — migać na czerwono. U jego współpracowników przycisk linii będzie także świecić na czerwono, a przycisk sesji — migać na czerwono.