Keď sa delíte o telefónne číslo, tento telefón môžete používať rovnako, ako by ste používali akúkoľvek inú linku, pričom by ste si však mali byť vedomý niekoľkých špeciálnych charakteristík spoločných liniek:

 • Zdieľané telefónne číslo môže byť nakonfigurované tak, aby sa zobrazilo maximálne 35 zariadení.

 • Zdieľané telefónne číslo sa zobrazuje na všetkých telefónoch, ktoré zdieľajú príslušné číslo.

 • Pokiaľ váš kolega zdvihne hovor, tlačidlo zdieľanej linky a tlačidlo relácie budú na telefóne svietiť načerveno.

 • Ak podržíte hovor na linke, vaše tlačidlo linky svieti načerveno a tlačidlo relácie bliká načerveno. Tlačidlo linky kolegu tiež svieti načerveno a tlačidlo relácie bliká načerveno.

 • Po nakonfigurovaní zdieľanej linky sa môže premostenie hovorov vyvolať použitím jednej z týchto možností:

  • kód FAC,

  • funkčné tlačidlá.

   Uvedený obrázok znázorňuje príklad prispôsobenia nastavení PSK na pridanie nového funkčného tlačidla na premostenie hovorov:

Funkčné tlačidlá možno nakonfigurovať na troch úrovniach. Informácie o konfigurácii funkčných tlačidiel na úrovni organizácie, miesta a zariadenia nájdete v časti Konfigurácia a úprava nastavení zariadenia vo Webex Calling.