U kunt één telefoonnummer delen met een of meer collega's. Stel dat u als administratief medewerker verantwoordelijk bent voor het screenen van gesprekken voor de persoon voor wie u werkt.

Als u een telefoonnummer deelt, kunt u die telefoonlijn zoals elke andere lijn gebruiken, maar moet u zich bewust zijn van een aantal speciale kenmerken van gedeelde lijnen:

 • Het gedeelde telefoonnummer kan worden geconfigureerd om te worden weergegeven op maximaal 35 apparaten.

 • Het gedeelde telefoonnummer verschijnt op alle telefoons die het nummer delen.

 • Als uw collega het gesprek beantwoordt, zijn de knop voor de gedeelde lijn en de sessietoets op uw telefoon onafgebroken rood.

 • Als u een gesprek in de wacht zet, is uw lijntoets onafgebroken rood en knippert de sessietoets rood. De lijntoets van uw collega is ook onafgebroken rood en de sessietoets knippert ook rood.

 • Wanneer de gedeelde lijn is geconfigureerd, kan de gespreksbrug worden gestart met

  • FAC-code

  • Functietoetsen

   Hier volgt een voorbeeld van het aanpassen van de PSK-instellingen om een nieuwe schermtoets voor een gespreksbrug toe te voegen, zoals hieronder wordt weergegeven:

U kunt een schermtoets configureren op drie niveaus. Zie Apparaatinstellingen configureren en wijzigen in Webex Calling om schermtoetsen te configureren op organisatie-, locatie- en apparaatniveau.