תוכל לשתף מספר טלפון בודד עם עמית לעבודה אחד או יותר. לדוגמה, כעוזר של מנהל המערכת, תוכל להיות אחראי לסינון שיחות עבור האדם שבו אתה תומך.

בעת שיתוף מספר טלפון, תוכל להשתמש בקו טלפון זה כמו בכל קו אחר, אך עליך להיות מודע למאפיינים מיוחדים הבאים של קווים משותפים:

  • ניתן להגדיר את מספר הטלפון המשותף כך שיופיע בעד 35 מכשירים.

  • מספר הטלפון המשותף מופיע בכל הטלפונים שמשתפים את הקו.

  • אם עמיתך לעבודה משיב לשיחה, לחצן הקו המשותף ולחצן ההפעלה מוארים באדום בטלפון.

  • אם תעביר שיחה להמתנה, לחצן הקו יואר באדום ולחצן ההפעלה יהבהב באדום. לחצן הקו של עמיתך לעבודה יואר גם הוא באדום ולחצן ההפעלה יהבהב באדום.