Kada delite broj telefona, možete da koristite tu telefonsku liniju kao i bilo koju drugu liniju, ali treba da budete svesni ovih posebnih karakteristika o deljenim linijama:

 • Zajednički broj telefona može da se podesi da se pojavljuje na maksimalno 35 uređaja.

 • Deljeni broj telefona se prikazuje na svim telefonima koji dele taj broj.

 • Ako vaš saradnik odgovori na poziv, taster deljene linije i taster za sesiju na telefonu neprekidno svetle crveno.

 • Ako pozovete na čekanje, dugme linije je čvrsto crveno, a dugme sesije pulsira crveno. Dugme linije vašeg saradnika je takođe čvrsto crveno, a dugme sesije pulsira crveno.

 • Kada se deljena linija konfiguriše, most poziva se može pozvati korišćenjem bilo kog od njih

  • FAC šifra

  • Meki tasteri

   Evo primera prilagođavanja PSK postavki za dodavanje novog mekog ključa za Call Bridge kao što je prikazano u nastavku:

Meki tasteri se mogu konfigurisati na tri nivoa. Pogledajte konfigurisanje i izmenu postavki uređaja u Webex Calling da biste konfigurisali meke tastere na nivou organizacije, lokacije i uređaja.