Možete deliti jedan broj telefona sa jednim ili više saradnika. Na primer, možda ste kao administrativni pomoćnik odgovorni za proveru poziva za nadređenu osobu.

Kada delite broj telefona, možete da koristite tu telefonsku liniju kao i bilo koju drugu liniju, ali treba da budete svesni ovih posebnih karakteristika o deljenim linijama:

 • Zajednički broj telefona može da se podesi da se pojavljuje na maksimalno 35 uređaja.

 • Deljeni broj telefona se prikazuje na svim telefonima koji dele taj broj.

 • Ako vaš saradnik odgovori na poziv, taster deljene linije i taster za sesiju na telefonu neprekidno svetle crveno.

 • Ako pozovete na čekanje, dugme linije je čvrsto crveno, a dugme sesije pulsira crveno. Dugme linije vašeg saradnika je takođe čvrsto crveno, a dugme sesije pulsira crveno.

 • Kada se deljena linija konfiguriše, most poziva se može pozvati korišćenjem bilo kog od njih

  • FAC šifra

  • Meki tasteri

   Evo primera prilagođavanja PSK postavki za dodavanje novog mekog ključa za Call Bridge kao što je prikazano u nastavku:

Meki tasteri se mogu konfigurisati na tri nivoa. Pogledajte konfigurisanje i izmenu postavki uređaja u Webex Calling da biste konfigurisali meke tastere na nivou organizacije, lokacije i uređaja.