Možete da delite jedan broj telefona sa jednim ili više saradnika. Na primer, kao administrativni asistent, možda ste odgovorni za proveru poziva za osobu koju podržavate.

Kada delite broj telefona, možete da koristite tu telefonsku liniju kao što biste koristili bilo koju drugu liniju, ali treba da budete svesni ovih posebnih karakteristika o deljenim linijama:

  • Deljeni broj telefona može da se konfiguriše tako da se pojavi na najviše 35 uređaja.

  • Deljeni broj telefona se pojavljuje na svim telefonima koji dele taj broj.

  • Ako se vaš kolega javi na poziv, dugme za deljenu liniju i dugme za sesiju su crvene boje na vašem telefonu.

  • Ako stavite poziv na čekanje, dugme za liniju je crveno i dugme za sesiju pulsira crveno. Dugme linije vašeg kolege je takođe čvrsto crveno i dugme sesije pulsira crveno.