Du kan dela ett enda telefonnummer med en eller flera av dina medarbetare. Som administratörsassistent kan du till exempel ansvarar för samtal till den person du ger support för.

När du delar ett telefonnummer kan du använda telefonlinje precis som du skulle göra för andra linjer, men du bör vara medveten om dessa speciella egenskaper för delade linjer:

  • Det delade telefonnumret kan konfigureras så att det visas på högst 35 enheter.

  • Det delade telefonnumret visas på alla telefoner som delar numret.

  • Om din kollega besvarar samtalet är knappen för delad linje och sessionsknappen solid röd på telefonen.

  • Om du ringer ett samtal är linjeknappen solid röd och sessionsknappen är röd. Din kollegas linjeknapp är också solid röd och sessionsknappen pulserar röd.