Du kan dela ett enskilt telefonnummer med en eller flera av dina medarbetare. Om du till exempel arbetar som sekreterare kanske du måste filtrera samtalen för den person du arbetar för.

När du delar ett telefonnummer kan du använda telefonlinjen precis som andra linjer, men du bör vara medveten om dessa särskilda egenskaper för delade linjer:

 • Det delade telefonnumret kan konfigureras så att det visas på högst 35 enheter.

 • Det delade telefonnumret syns på alla telefoner som delar numret.

 • Om en medarbetare besvarar samtalet lyser knappen för den delade linjen och sessionsknappen rött på din telefon.

 • Om du parkerar ett samtal lyser din linjeknapp rött, och sessionsknappen blinkar rött. Din kollegas linjeknapp lyser också rött, och sessionsknappen blinkar rött.

 • När den delade linjen har konfigurerats kan samtalsbryggan startas genom att använda antingen

  • FAC-kod

  • Programstyrda knappar

   Bilden nedan är ett exempel på hur du anpassar PSK-inställningarna för att lägga till en ny programstyrd knapp för samtalsbrygga:

Det går att konfigurera programstyrda knappar på tre nivåer. Se Konfigurera och ändra enhetsinställningar i Webex Calling för att konfigurera programstyrda knappar på organisations-, plats- och enhetsnivå.