Jedno telefonní číslo můžete sdílet s jedním nebo více spolupracovníky. Jako asistent administrativy můžete mít například na starost třídění hovorů pro nadřízeného pracovníka.

Když sdílíte telefonní číslo, můžete používat telefonní linku stejně jako jakoukoli jinou, ale měli byste mít na paměti následující speciální znaky sdílených linek:

 • Sdílené telefonní číslo může být nakonfigurováno tak, aby bylo zobrazeno na maximálně 35 zařízeních.

 • Sdílené telefonní číslo se zobrazuje na všech telefonech, které jej sdílejí.

 • Pokud přijme hovor váš spolupracovník, bude na vašem telefonu svítit červeně tlačítko sdílené linky a tlačítko relace.

 • Pokud přidržíte hovor, bude tlačítko linky svítit červeně a tlačítko relace bude pulzovat červeně. Tlačítko linky na telefonu vašeho spolupracovníka bude také svítit červeně a tlačítko relace bude pulzovat červeně.

 • Jakmile je sdílená linka nakonfigurována, lze přemostění hovorů vyvolat pomocí následujících možností.

  • Kód FAC

  • Softwarová tlačítka

   Níže je uveden příklad přizpůsobení nastavení PSK pro přidání nového softwarového tlačítka pro funkci Přemostění hovoru:

Softwarová tlačítka lze konfigurovat na třech úrovních. Informace o konfiguraci softwarových tlačítek na úrovni organizace, místa a zařízení naleznete v části Konfigurace a úprava nastavení zařízení v aplikaci Webex Calling.