Když sdílíte telefonní číslo, můžete používat telefonní linku stejně jako jakoukoli jinou, ale měli byste mít na paměti následující speciální znaky sdílených linek:

 • Sdílené telefonní číslo může být nakonfigurováno tak, aby bylo zobrazeno na maximálně 35 zařízeních.

 • Sdílené telefonní číslo se zobrazuje na všech telefonech, které jej sdílejí.

 • Pokud přijme hovor váš spolupracovník, bude na vašem telefonu svítit červeně tlačítko sdílené linky a tlačítko relace.

 • Pokud přidržíte hovor, bude tlačítko linky svítit červeně a tlačítko relace bude pulzovat červeně. Tlačítko linky na telefonu vašeho spolupracovníka bude také svítit červeně a tlačítko relace bude pulzovat červeně.

 • Jakmile je sdílená linka nakonfigurována, lze přemostění hovorů vyvolat pomocí následujících možností.

  • Kód FAC

  • Softwarová tlačítka

   Níže je uveden příklad přizpůsobení nastavení PSK pro přidání nového softwarového tlačítka pro funkci Přemostění hovoru:

Softwarová tlačítka lze konfigurovat na třech úrovních. Informace o konfiguraci softwarových tlačítek na úrovni organizace, místa a zařízení naleznete v části Konfigurace a úprava nastavení zařízení v aplikaci Webex Calling.