Кажете Меню, за да отворите опциите на менюто.

Изберете от:

  • Augmentir—Наличен е само ако имате инсталиран Augmentir на вашето HMT устройство.

    Кажете Augmentir, за да стартирате приложението, което предоставя опростени работни потоци и указания с водач.

  • Помощ— Кажете Помощ за Webex, за да видите описания за често използвани команди.

    • Регистрационни файлове—Кажете Изпращане на регистрационни файлове за качване на регистрационни файлове от устройството.

  • Signout—Кажете Signout, за да излезете от Expert On Demand.