Казвам Меню за да отворите опциите на менюто.

Избирам от:

  • Augmentir- Предлага се само ако имате инсталиран Augmentir на вашето HMT устройство.

    Казвам Augmentir за стартиране на приложението, което предоставя опростени работни потоци и ръководни инструкции.

  • Помогне-Казвам Помощ за Webex за да видите описания за често използвани команди.

    • Дневници-Казвам Изпращане на дневници за качване на регистрационни файлове от устройството.

  • Отписване-Казвам Отписване да излезете от Expert On Demand.