Кажете Меню, за да отворите опциите на менюто.

Изберете от:

  • Augmentir– На разположение само ако сте инсталирали Augmentir на вашето устройство HMT.

    Кажете Augmentir да стартира приложението, което предоставя опростени работни потоци и инструкции.

  • Помощ"Помощ за Webex", за да видите описанията на често използвани команди.

    • Регистрационни файлове— Кажете Изпрати трупи за качване на трупи от устройството.

  • Подписване– Кажете Signout да излезете от експерт по заявка.