Säg till meny för att öppna menyalternativen.

Välj bland:

  • Augmentir– Endast tillgängligt om du har en Augmentir installerad på din HMT-enhet.

    Säg till Augmentir att starta appen, vilket ger förenklade arbetsflöden och guidade instruktioner.

  • Hjälp– Säg till Webex-hjälpen att se beskrivningar av vanliga kommandon.

    • Loggar– Säg skicka loggar för att överföra loggar från enheten.

  • Logga ut– säg ut logga ut från expert på begäran.