Säg meny för att öppna menyalternativen.

Välj bland:

  • Augmentir –Endast tillgängligt om du har Augmentir installerat på din HMT-enhet.

    Säg Augmentir för att starta appen, som innehåller enklare arbetsflöden och guidade instruktioner.

  • Hjälp–Säg Webex hjälp för att se beskrivningar av vanliga kommandon.

    • Loggar–Säg skicka loggar för att ladda upp loggar från enheten.

  • Logga ut–Säg Logga ut för att logga ut från Expert On Demand.