"Reci meni" da biste otvorili opcije menija.

Odaberite jednu od sledećih opcije:

  • Augmentir– Dostupan samo ako imate instaliran Augmentir na HMT uređaju.

    Recite Augmentir da pokrene aplikaciju, koja obezbeđuje pojednostavljene tokove posla i vođena uputstva.

  • PomoćIzgovorite pomoć za Webex da biste videli opise za najčešće korišćene komande.

    • Evidencije– Recite pošalji evidencije da biste otpremili evidencije sa uređaja.

  • Odjava– Recite odjavu da biste se odjavili iz stručnjaka na zahtev.