יש לומר תפריט כדי לפתוח את אפשרויות התפריט.

בחירה מתוך:

  • Augmentir- זמין רק אם יש לך Augmentir מותקן במכשיר HMT שלך.

    אמור לאוגמנטיר להפעיל את האפליקציה, המספקת זרימות עבודה פשוטות והוראות מודרכות.

  • Help- Say Webex Help כדי לראות תיאורים של פקודות נפוצות.

    • יומנים- שלח יומנים כדי להעלות יומנים מהמכשיר.

  • התנתקות- התנתקות כדי להתנתק ממומחה לפי דרישה.