Si meny for å åpne menyalternativene.

Velg mellom:

  • Augmentir– Bare tilgjengelig hvis du har Augmentir installert på HMT-enheten.

    Si Augmentir for å starte appen, som gir forenklede arbeidsflyter og veiledede instruksjoner.

  • Hjelp– Si Hjelp for Webex for å se beskrivelser av vanlige kommandoer.

    • Logger–Si Send logger for å laste opp logger fra enheten.

  • Underskrift– Si signout for å logge av Expert On Demand.