Si Meny for å åpne menyalternativene.

Velg mellom:

  • Augmentir– Bare tilgjengelig hvis du har Augmentir installert på HMT-enheten.

    Si Augmentir for å starte appen, som gir forenklet arbeidsflyt og veiledede instruksjoner.

  • Hjelp– Si Webex-hjelp for å se beskrivelser av vanlige kommandoer.

    • Logger–Si Send logger for å laste opp logger fra enheten.

  • Avlogging– Si Logg av for å logge av Ekspert på forespørsel.