Řekněte Menu pro otevření možností nabídky.

Vyberte si z:

  • Augmentir– K dispozici pouze v případě, že máte v zařízení HMT nainstalovaný program Augmentir.

    Řekněte Augmentirovi, aby spustil aplikaci, která poskytuje zjednodušené pracovní postupy a pokyny s průvodcem.

  • NápovědaNápověda k aplikaci Webex zobrazí popisy běžně používaných příkazů.

    • Protokoly– Řekněte Odeslat protokoly pro nahrávání protokolů ze zařízení.

  • Odhánět– Řekněte odhlašte se a odhlaste se od experta na vyžádání.