Řekněte Menu a otevřete možnosti nabídky.

Vyberte si z:

  • Augmentir– K dispozici pouze v případě, že máte na zařízení HMT nainstalovaný augmentir.

    Řekněme Augmentir ke spuštění aplikace, která poskytuje zjednodušené pracovní postupy a pokyny s průvodcem.

  • Nápověda– Viz nápověda Webexu, abyste viděli popisy běžně používaných příkazů.

    • Protokoly– řekněme Odeslat protokoly k nahrání protokolů ze zařízení.

  • Signout– řekněte Signout, abyste se odhlásili z Expert On Demand.