Sig Menu for at åbne menupunkterne.

Vælg blandt:

  • Augmentir – er kun tilgængelig, hvis du har Augmentir installeret på din HMT-enhed.

    Sig Augmentir for at starte appen, hvilket giver enkle arbejdsgange og instruktioner.

  • Hjælp – Sig Webex hjælp for at se beskrivelser af almindeligt brugte kommandoer.

    • Logfiler – sig Send logfiler for at overføre logfiler fra enheden.

  • Log af – sig Log af for at logge af Ekspert efter behov.