Sig menu for at åbne menuvalgmulighederne.

Vælg fra:

  • Augmentir– kun tilgængelig, hvis du har Augmentir installeret på din HMT-enhed.

    Sig Augmentir for at starte appen, som giver forenklede arbejdsgange og guidede instruktioner.

  • Hjælp– Sig Webex Hjælp for at se beskrivelser af almindeligt anvendte kommandoer.

    • Logge –Sig Send logfiler for at overføre logfiler fra enheden.

  • Log ud– Sig Log ud for at logge af Ekspert On Demand.