Скажіть Menu (Меню), щоб відкрити опції меню.

Виберіть з:

  • Augmentir- доступний, лише якщо на вашому пристрої HMT встановлено Augmentir.

    Скажіть Augmentir, щоб запустити додаток, який надає спрощені робочі процеси та інструкції.

  • Довідка—Say Webex Довідка, щоб переглянути описи для загальновживаних команд.

    • Logs (Журнали) —Say Send Logs to upload logs from the device (Відправка журналів для завантаження журналів з пристрою).

  • Вихід- Скажіть Вихід, щоб вийти з Expert On Demand.