Menü seçeneklerini açmak için Menüyü Söyle öğesini seçin.

Aşağıdakilerden birini seçin:

  • Artırılmış- Yalnızca HMT cihazınıza Augmentir'i yüklemiş olupsanız kullanılabilir.

    Basitleştirilmiş akışları ve kılavuzlu talimatlar sağlayan uygulamayı başlatmak için Artırılmış Olarak Say.

  • Yardım—Webex kullanılan komutların açıklamalarını görmek için Yardım hakkında Bilgi Yazın.

    • Günlükler- Cihazdan günlükleri yüklemek için Günlükleri Gönder deebilirsiniz.

  • Oturum Açma—Uzman Talep Üzerine Oturum Açma'nın oturumlarını oturumdan çıkararak Oturum Açma'ya son verdi.