в задържане разговора

1

Направете едно от тези действия:

 • Настолни телефони—Натиснете Задръжте .
 • Конферентни телефони—Натиснете Задръжте .
2

За да възобновите повикване от задържане:

 • Настолни телефони—Натиснете Задръжте отново.
 • Конферентни телефони—Натиснете Резюме .

Превключвайте между активни и задържани повиквания

Можете лесно да превключвате между активни и задържани повиквания.

1

Натиснете Разменете за да превключите към задържано повикване.

2

Натиснете бутон на сесия за задържано повикване , за да възобновите това повикване и автоматично да поставите другото повикване в задържане .

Отговорете на повикване, оставено в задържане твърде дълго

Вашият телефон е конфигуриран да предоставя сигнали, които ви уведомяват, когато сте оставили разговор в задържане твърде дълго:

 • Настолни телефони от серия 6800 и серия 7800— бутон за линия

 • Настолни телефони от серия 6800, серия 7800 и серия 8800 — индикатор за съобщение на слушалката

 • Конферентни телефони — мигаща LED лента

 • Визуално известие на екран на телефона

 • Известие за звънене на телефона, ако напомнянето за задържане е конфигурирано с уеб страница на телефона

Направете едно от следните действия:

 • Настолни телефони—Натиснете Задръжте или Резюме за да възобновите задържано повикване.
 • Конферентни телефони—Натиснете Отговорете за да възобновите задържано повикване.