Wstrzymanie połączenia

Możesz wstrzymać aktywne połączenie, a następnie wznowić połączenie, gdy wszystko będzie gotowe. Gdy połączenie wideo zostanie zawieszone, transmisja wideo zostanie zablokowana do czasu wznowienia połączenia.

1

Wykonaj jedną z następujących czynności:

 • Telefony stacjonarne — naciśnij przycisk Hold .
 • Telefony konferencyjne — naciśnij przycisk Wstrzymaj.
2

Aby wznowić połączenie z wstrzymania

 • Telefony stacjonarne — ponownie naciśnij przycisk Hold.
 • Telefony konferencyjne — naciśnij przycisk Wznów.

Przełączanie między połączeniami aktywnymi i wstrzymanymi

Możesz łatwo przełączać się między aktywnymi i wstrzymanymi połączeniami.

1

Naciśnij przycisk Zamień, aby przełączyć się na wstrzymane połączenie.

2

Naciśnij przycisk sesji dla wstrzymanego połączenia, aby wznowić to połączenie i automatycznie wstrzymać inne połączenie.

Odbieranie połączenia pozostawionego w zawieszeniu przez zbyt długi czas

Telefon jest skonfigurowany tak, aby dostarczać sygnały informujące o zbyt długim wstrzymaniu połączenia:

 • Telefony stacjonarne z serii 6800 i 7800 — przycisk czerwonej linii

 • Telefony stacjonarne z serii 6800, 7800 i 8800 — wskaźnik komunikatu na słuchawce

 • Telefony konferencyjne — pasek LED

 • Powiadomienie wizualne na ekranie telefonu

 • Powiadomienie o dzwonieniu w telefonie, jeśli przypomnienie o wstrzymaniu jest skonfigurowane ze stroną internetową telefonu

Wykonaj jedną z następujących czynności:

 • Telefony stacjonarne — naciśnij przycisk Wstrzymaj lub Wznów, aby wznowić wstrzymane połączenie.
 • Telefony konferencyjne — naciśnij przycisk Odbierz, aby wznowić wstrzymane połączenie.