Zawieszanie połączenia

1

Wykonaj jedną z następujących czynności:

 • Telefony biurkowe — naciśnij przycisk Wstrzymaj .
 • Telefony konferencyjne — naciśnij przycisk Wstrzymaj.
2

Aby wznowić połączenie wstrzymane:

 • Telefony biurkowe — ponownie nacisnąć przycisk Wstrzymaj.
 • Telefony konferencyjne — naciśnij przycisk Wznów.

Przełączanie się między aktywnymi i wstrzymanymi połączeniami

Można łatwo przełączać się między aktywnymi i wstrzymanymi połączeniami.

1

Aby przełączyć się na zawieszone połączenie, naciśnij przycisk Zamień.

2

Naciśnij przycisk sesji dla wstrzymanego połączenia, aby wznowić to połączenie i automatycznie zawiesić drugie połączenie.

Odbieranie połączenia pozostawionego na zbyt długo

Telefon jest skonfigurowany w taki sposób, aby zawierał sygnały, które informują użytkownika o zbyt długim zawieszeniu połączenia:

 • Telefony biurkowe z serii 6800 i 7800 — migający przycisk czerwonej linii

 • Telefony biurkowe z serii 6800, 7800 i 8800 — migający wskaźnik wiadomości na słuchawce

 • Telefony konferencyjne — migający pasek LED

 • Powiadomienie wizualne na ekranie telefonu

 • Powiadomienie o dzwonieniu na telefonie, jeśli przypomnienie o zawieszeniu jest skonfigurowane na stronie WWW telefonu

Wykonaj jedną z następujących czynności:

 • Telefony biurkowe — aby wznowić zawieszone połączenie, naciśnij przycisk Zawieś lub Wznów .
 • Telefony konferencyjne — aby wznowić zawieszone połączenie, naciśnij przycisk Odbierz.