Een gesprek in de wacht zetten

U kunt een actief gesprek in de wacht zetten en het gesprek in de wacht hervatten als u daar klaar voor bent. Als u een videogesprek in de wacht zet, wordt er geen video uitgezonden totdat u het gesprek hervat.

1

Voer een van de volgende acties uit:

 • Bureautelefoons: druk op Wacht .
 • Conferentietelefoons: druk op Wacht.
2

Een gesprek in de wacht hervatten

 • Bureautelefoons: druk nogmaals op Wacht.
 • Conferentietelefoons: druk op Hervat.

Schakelen tussen actieve gesprekken en gesprekken in de wachtstand

U kunt eenvoudig schakelen tussen actieve gesprekken en gesprekken in de wacht.

Een gesprek beantwoorden dat te lang in de wacht staat

Uw telefoon is zo geconfigureerd dat u weet wanneer u een gesprek te lang in de wacht hebt gelaten:

 • 6800-serie en 7800-serie bureautelefoons: rode lijnknop knipperend

 • 6800-serie, 7800-serie en 8800-serie bureautelefoons: knipperende berichtindicator op de handset

 • Conferentietelefoons: balk met knipperende lampjes

 • Visuele melding op het telefoonscherm

 • Beltoonmelding op de telefoon als er een wachtherinnering is geconfigureerd op een telefoonwebpagina

Voer een van de volgende handelingen uit:

 • Bureautelefoons: druk op Wacht of Hervat om het gesprek in de wachtstand te hervatten.
 • Conferentietelefoons: druk op Beantwoorden om het gesprek in de wachtstand te hervatten.