שים שיחה בהמתנה

1

בצע אחת מהפעולות הבאות:

 • טלפונים שולחניים - הקש Hold .
 • טלפוני ועידה—לחץ על Hold.
2

כדי לחדש שיחה ממתינה:

 • טלפונים שולחניים - הקש Hold again.
 • טלפוני ועידה—הקש Resume (חדש שיחה).

החלפה בין שיחות פעילות וממתינות

באפשרותך להחליף בקלות בין שיחות פעילות למתיחות.

1

הקש Swap כדי לעבור לשיחה הממתינה.

2

לחץ על לחצן ההפעלה של השיחה המוחזקת כדי לחדש שיחה זו ולהעביר את השיחה השנייה להמתנה באופן אוטומטי.

מענה לשיחה שנותרה בהמתנה למשך זמן רב מדי

הטלפון מוגדר לספק רמזים שיודעים אותך כאשר השארת שיחה בהמתנה למשך זמן רב מדי:

 • טלפונים שולחניים מסדרת 6800 וסדרות 7800—לחצן קו אדום מהבהב

 • טלפונים שולחניים מסדרת 6800, סדרה 7800 ו-8800—מחוון הודעה מהבהב על השפופרת

 • טלפוני ועידה—פס LED מהבהב

 • התראה חזותית במסך הטלפון

 • התראת צלצול בטלפון אם תזכורת להמתנה מוגדרת באמצעות דף האינטרנט של הטלפון

בצע אחת מהפעולות הבאות:

 • טלפונים שולחניים - הקש החזקה או המשך כדי לחדש את השיחה הממתינה.
 • טלפוני ועידה—לחץ על מענה כדי לחדש את השיחה הממתינה.