Sette en samtale på vent

Du kan sette en aktiv samtale på vent og deretter fortsette samtalen når du er klar. Når du setter en videosamtale på vent, blokkeres videooverføringen til du gjenopptar samtalen.

1

Gjør én av disse handlingene:

 • Bordtelefoner – trykk på Vent.
 • Konferansetelefoner – trykk på Vent.
2

Slik fortsetter du en samtale som er satt på vent

 • Bordtelefoner – trykk på Vent igjen.
 • Konferansetelefoner – trykk på Fortsett.

Bytte mellom aktive og ventende samtaler

Du kan enkelt bytte mellom aktive og ventende samtaler.

1

Trykk på Bytt for å bytte til den ventende samtalen.

2

Trykk på øktknappen for den ventende samtalen for å fortsette samtalen og sette den andre samtalen på vent automatisk.

Svare på en oppringing som er satt på vent for lenge

Telefonen er konfigurert til å gi signaler som gir deg beskjed når du har latt en samtale være på vent for lenge:

 • Bordtelefoner i 6800-serien og 7800-serien – blinkende rød linjeknapp

 • Bordtelefoner i 6800-serien, 7800-serien og 8800-serien – blinkende meldingsindikator på håndsettet

 • Konferansetelefoner – blinkende LED-linje

 • Visuelt varsel på telefonskjermen

 • Lydvarsel på telefonen hvis en påminnelsen er konfigurert med telefonens nettside

Gjør én av følgende handlinger:

 • Bordtelefoner – trykk på Vent eller Fortsett for å gjenoppta den ventende samtalen.
 • Konferansetelefoner – trykk på Svar for å gjenoppta den ventende samtalen.