Sette en samtale på vent

1

Prøv et av disse alternativene:

 • Bordtelefoner – trykk på Vent.
 • Konferansetelefoner – trykk på Vent.
2

Slik gjenopptar du en samtale fra vent:

 • Bordtelefoner – trykk på Vent igjen.
 • Konferansetelefoner – trykk på Fortsett.

Bytt mellom aktive samtaler og samtaler på vent

Du kan enkelt bytte mellom aktive og ventende samtaler.

1

Trykk på Bytt for å bytte til den ventende samtalen.

2

Trykk på øktknappen for den ventende samtalen for å fortsette samtalen og sette den andre samtalen på vent automatisk.

Svare på en samtale som har vært satt på vent for lenge

Telefonen er konfigurert til å gi signaler som gir deg beskjed når du har latt en samtale være på vent for lenge:

 • Bordtelefoner i 6800-serien og 7800-serien – blinkende rød linjeknapp

 • Bordtelefoner i 6800-serien, 7800-serien og 8800-serien – blinkende meldingsindikator på håndsettet

 • Konferansetelefoner – blinkende LED-linje

 • Visuelt varsel på telefonskjermen

 • Lydvarsel på telefonen hvis en påminnelsen er konfigurert med telefonens nettside

Gjør en av følgende handlinger:

 • Bordtelefoner – trykk på Vent eller Fortsett for å gjenoppta den ventende samtalen.
 • Konferansetelefoner – trykk på Svar for å gjenoppta den ventende samtalen.