Podržte hovor

1

Vykonajte jednu z týchto akcií:

 • Stolové telefóny – stlačte Počkať .
 • Konferenčné telefóny – stlačte Počkať.
2

Ak chcete obnoviť podržaný hovor:

 • Stolové telefóny – stlačte Počkať znova.
 • Konferenčné telefóny – stlačte Pokračovať.

Prepínanie medzi aktívnymi a podržanými hovormi

Môžete jednoducho prepínať medzi aktívnymi a podržanými hovormi.

1

Stlačte tlačidlo Vymeňte prepnete na podržaný hovor.

2

Stlačením tlačidla relácie pre podržaný hovor obnovíte hovor a druhý hovor automaticky podržíte.

Prijmite príliš dlho podržaný hovor

Váš telefón je nakonfigurovaný tak, aby poskytoval signály, ktoré vám dajú vedieť, keď ste hovor nechali príliš dlho podržaný:

 • Stolové telefóny radu 6800 a radu 7800 – blikajúce červené tlačidlo linky

 • Stolové telefóny radu 6800, 7800 a 8800 – blikajúci indikátor správy na slúchadle

 • Konferenčné telefóny – blikajúca lišta LED

 • Vizuálne upozornenie na obrazovke telefónu

 • Vyzváňacie upozornenie na telefóne, ak je pripomienka podržania nakonfigurovaná na webovej stránke telefónu

Vykonajte jednu z nasledujúcich akcií:

 • Stolové telefóny – stlačte Počkať alebo Pokračovať pokračovať v podržanom hovore.
 • Konferenčné telefóny – stlačte Odpoveď pokračovať v podržanom hovore.