Přidržet hovor

1

Proveďte jednu z těchto akcí:

 • Stolní telefony – stiskněte tlačítko Přidržet .
 • Konferenční telefony – stiskněte tlačítko Přidržet.
2

Obnovení přidrženého hovoru:

 • Stolní telefony – znovu stiskněte tlačítko Přidržet.
 • Konferenční telefony – stiskněte tlačítko Resume.

Přepnutí mezi aktivním a přidrženým hovorem

Můžete snadno přepínat mezi aktivním a přidrženým hovorem.

1

Stisknutím tlačítka Swap přepnete na přidržený hovor.

2

Chcete-li pokračovat v hovoru a automaticky přidržet druhý hovor, stiskněte tlačítko relace přidrženého hovoru.

Přijetí příliš dlouho přidrženého hovoru

Telefon je nakonfigurován tak, aby poskytoval signály, které vás upozorní, když necháte hovor přidržený příliš dlouho:

 • Stolní telefony řady 6800 a 7800 – červené blikající tlačítko linky

 • Stolní telefony řady 6800, 7800 a 8800 – blikající indikátor zprávy na sluchátku

 • Konferenční telefony – blikající panel LED

 • Vizuální oznámení na obrazovce telefonu

 • Oznámení vyzvánění v telefonu, pokud je připomenutí přidržení nakonfigurováno s webovou stránkou telefonu

Proveďte jednu z následujících akcí:

 • Stolní telefony – Stisknutím tlačítka Přidržet nebo Pokračovat můžete pokračovat v přidrženém hovoru.
 • Konferenční telefony – stisknutím tlačítka Přijmout můžete pokračovat v přidrženém hovoru.