Zadržite klic

1

Izvedite eno od teh dejanj:

 • Namizni telefoni – pritisnite Drži .
 • Konferenčni telefoni – Tisk Drži.
2

Za nadaljevanje klica na čakanju:

 • Namizni telefoni – pritisnite Drži ponovno.
 • Konferenčni telefoni – Tisk Nadaljuj.

Preklapljanje med aktivnimi in zadržanimi klici

Preprosto preklapljate med aktivnimi in zadržanimi klici.

1

Pritisnite Zamenjaj za preklop na zadržani klic.

2

Pritisnite gumb seje za zadržani klic, da nadaljujete ta klic in samodejno postavite drugi klic na čakanje.

Sprejmite klic, ki je predolgo na čakanju

Vaš telefon je konfiguriran tako, da zagotavlja namige, ki vas obvestijo, ko pustite klic predolgo na čakanju:

 • Namizni telefoni serije 6800 in serije 7800—utripajoč rdeči črtni gumb

 • Namizni telefoni serije 6800, serije 7800 in serije 8800—utripajoči indikator sporočila na slušalki

 • Konferenčni telefoni—utripajoča vrstica LED

 • Vizualno obvestilo na zaslonu telefona

 • Obvestilo o zvonjenju na telefonu, če je opomnik za čakanje konfiguriran s spletno stranjo telefona

Izvedite eno od naslednjih dejanj:

 • Namizni telefoni – pritisnite Drži oz Nadaljuj za nadaljevanje zadržanega klica.
 • Konferenčni telefoni – Tisk Odgovori za nadaljevanje zadržanega klica.