Sæt et opkald i venteposition

Du kan sætte et aktivt opkald i venteposition og genoptage opkaldet, når du er klar. Når du sætter et videoopkald i venteposition, blokeres videotransmissionen, indtil du genoptager opkaldet.

1

Udfør en af disse handlinger:

 • Bordtelefoner – Tryk på Venteposition .
 • Konferencetelefoner – Tryk på Venteposition.
2

Sådan genoptages opkald fra venteposition

 • Bordtelefoner – Tryk på Venteposition igen.
 • Konferencetelefoner – Tryk på Genoptag.

Skift mellem aktive opkald og opkald i venteposition

Du kan nemt skifte mellem aktive opkald og opkald i venteposition.

Besvar et opkald, der har været for længe i venteposition

Din telefon er konfigureret til at levere stikord, der giver dig besked om, hvornår du har efterladt et opkald for længe i venteposition:

 • 6800- og 7800-serien af bordtelefoner – knap til blinkende rød linje

 • 6800-, 7800- og 8800-serien af bordtelefoner - blinkende meddelelsesindikator på håndsættet

 • Konferencetelefoner – blinkende LED-linje

 • En visuel besked på telefonskærmen

 • Ringerbesked på telefonen, hvis der er konfigureret en påmindelse om et opkald på hold på telefonens webside

Gør et af følgende:

 • Bordtelefoner – Tryk på Venteposition eller Genoptag for at genoptage opkaldet i venteposition.
 • Konferencetelefoner – Tryk på Besvar for at genoptage opkaldet i venteposition.