Parkera ett samtal

1

Utför en av följande åtgärder:

 • Skrivbordstelefoner – Tryck på Parkera .
 • Konferenstelefoner – Tryck på Parkera.
2

Så här återupptar du ett parkerat samtal:

 • Skrivbordstelefoner – tryck på Håll ned igen.
 • Konferenstelefoner – tryck på Återuppta.

Växla mellan aktiva och parkerade samtal

Du kan enkelt växla mellan aktiva och parkerade samtal.

1

Tryck på Växla för att växla till det parkerade samtalet.

2

Tryck på sessionsknappen för det parkerade samtalet för att återuppta samtalet och parkera det andra samtalet automatiskt.

Besvara ett parkerat samtal för länge

Telefonen har konfigurerats så att du får veta när du har lämnat ett parkerat samtal för länge:

 • 6800-seriens och 7800-seriens skrivbordstelefoner – Blinkande röd linjeknapp

 • 6800-seriens, 7800-seriens och 8800-seriens skrivbordstelefoner – blinkande meddelandeindikator på telefonluren

 • Konferenstelefoner – LED-lampa blinkar

 • Visuell avisering på telefonskärmen

 • Ring avisering på telefonen om en påminnelse om vänteläge har konfigurerats med telefonens webbsida

Gör något av följande:

 • Skrivbordstelefoner – Tryck på Parkera eller Återuppta för att återuppta det parkerade samtalet.
 • Konferenstelefoner – Tryck på Svara för att återuppta det parkerade samtalet.