Parkera ett samtal

Du kan sätta ett aktivt samtal i vänteläge och sedan återuppta samtalet när du är redo. När ett videosamtal parkeras blockeras videoöverföringen tills du återupptar samtalet.

1

Gör något av detta:

 • Skrivbordstelefoner – Tryck på Parkera .
 • Konferenstelefoner – Tryck på Parkera.
2

Så här återupptar du ett parkerat samtal

 • Skrivbordstelefoner – Tryck på Parkera igen.
 • Konferenstelefoner – Tryck på Återuppta.

Växla mellan aktiva och parkerade samtal

Du kan enkelt växla mellan aktiva och parkerade samtal.

Besvara ett samtal som har varit parkerat för länge

Din telefon har konfigurerats för att ge indikeringar om när ett samtal har varit parkerat för länge:

 • Skrivbordstelefoner i 6800- och 7800-serien – blinkande röd linjeknapp

 • Skrivbordstelefoner i 6800-, 7800- och 8800-serien – blinkande meddelandeindikator på handsetet

 • konferenstelefoner – blinkande lysdioder

 • visuellt meddelande på telefonskärmen.

 • Ringande avisering på telefonen om en parkeringspåminnelse konfigureras med telefonens webbsida

Gör något av följande:

 • Skrivbordstelefoner – tryck på Parkera eller Återuppta för att återuppta det parkerade samtalet.
 • Konferenstelefoner – Tryck på Svara för att återuppta det parkerade samtalet.